Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lagus 373 träffar

Titel Författare År Språk
141 Från tropikerna - bilder och berättelser Hugo Lagus 1901 Svenska
142 Undersökningar om finska adelns gods och ätter eller Jesper Mattsson Krus' Förteckning öfwer nye och gamble frelsis landhböndher vthi Finland a. 1618 med biografiska, genealogiska, heraldiska, topografiska och kameralistiska anteckningar Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1860 Svenska
143 Om återfall i brott D. 2 Knut Ferdinand Lagus 1856 Svenska
144 Dikter Gabriel Lagus 1891 Svenska
145 Förteckning öfver framlidne kansli-rådet, professor emeritus Wilhelm Gabriel Lagus' efterlemnade samling af böcker, hvilka komma att försäljas å Auktionskammaren i Helsingfors 1861 Svenska
146 POP 3, POP play baseball Eila Lagus 1972 Engelska
147 POP 2 Eila Lagus 1972 Engelska
148 POP 1, Peter and Paul Eila Lagus 1972 Engelska
149 Om straffets grund och wäsende Knut Ferdinand Lagus 1859 Svenska
150 Ny grekernes strider för sin frihet jemte en föregående öfverblick af Greklands utveckling under nya tiden - historisk teckning : konsist. avh. Borgå Wilhelm Gabriel Lagus, d.y 1859 Svenska
151 Om F. M. Franzéns bortflyttning från Finland - föredrag Wilhelm Gabriel Lagus, d.y 1887 Svenska
152 Till Per Brahes minne - vid aftäckandet af Per Brahes staty i Åbo den 29 Maj 1888 Wilhelm Gabriel Lagus, d.y 1888 Svenska
153 Vilhelm Lagus Magnus Gottfrid Schybergson 1909 Svenska
154 Über den Holzexport und die Wälder Finlands Hugo. Lagus 1908 Tyska
155 Gustaf den tredje och hans tidehwarf, uppfattade af poesin. Akademisk afhandling, hwilken med tillstånd af historisk-filologiska fakulteten, under inseende af mag. Johan Wilhelm Snellman, professor i sedeläran och wetenskapernas system, till granskning framställes af kand. Gabriel Lagus, kollega, uti hist.-fil. lärosalen den 18 maj 1860, p. w. t. f. m Johan Vilhelm Snellman 1860 Svenska
156 Dissertationem de ambiguis pontificum Romanorum de litterarum flore promovendo meritis, consentiente ampl. facultate philosophica in Reg. Acad. Aboënsi, praeside m. Henrico Gabriele Porthan, eloquent. prof. et ord. r. acad. litt. hum. hist. et antiquitt. membro, publice pro gradu proponit Andreas Johannes Lagus, Wiburgensis, in auditorio majori d. 18 Junii 1795, h. a. m. s Henrik Gabriel Porthan 1795 Latin
157 Historia doctrinæ de theopneustia Scripturæ Sacræ. Pars prima, quam approb. max. ven. facult. theol. præside mag. Jac. Tengström, S. S. theol. prof. reg. & ord. pro candidatura theologica ad publicum examen defert mag. Andreas Johannes Lagus, in litt. Gr. docens, & ad reg. acad. biblioth. aman. In auditorio majori d. 8 Dec. 1798. H. A. M. S 1 Jacob Tengström 1798 Latin
158 Henry M. Stanley och hans första forskningsfärder i det inre Afrika Bernhard Lagus 1889 Svenska
159 Studier i den klassiska språkundervisningens historie i Finland med afseende fäst vid förhållanderna i Sverige och andra länder Ernst Lagus 1890 Svenska
160 Om oäkta barns rättsförhållande till familjen - afhandling ur den germanska rätten, särskildt med afseende å Sveriges lagar Robert Lagus 1858 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.