Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 1033 träffar

Titel Författare År Språk
141-142 Beskrifning öfver Westerås län (flera utgåvor) Wilhelm Tham 1849 Svenska
143 Vaticiniorum Jesaiæ caput V Henrik Gerhard Lindgren 1833 Svenska
144 Vasa - en skolklass gör tecknad film : a school class creates animated film Amelie Tham 1993 Svenska
145 Jeppes och Annikas visor - Musik av Märta Tham Elsa Holmqvist 1930 Svenska
146 Grunddrag till allmän historia från 1492 1812-1873. Wilhelm Tham 1871 Svenska
147 Anteckningar till historisk geographi - intill år 375 e. Chr. i anslutning till J. Ekelunds läroböcker i gamla och medeltidens historia Wilhelm Tham 1856 Svenska
148 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 2, Beskrifning öfver Westerås län Wilhelm Tham 1849 Svenska
149 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tharm ... och Gustaf Fredrik Hallström v. d. m. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. f. m 3 Wilhelm Tham 1844 Svenska
150 Franska revolutionens historia H. 3 Wilhelm Tham 1845 Svenska
151 Franska revolutionens historia H. 4 Wilhelm Tham 1845 Svenska
152 Svenska språket Wilhelm Tham 1862 Svenska
153 Tham & Videgard - 2005 - 2017 : dualidades y singularidades = dualities and singularities 2014 Spanska
154 Axel Oxenstierna - hans ungdom och verksamhet intill år 1612 Wilhelm Tham 1935 Svenska
155 Gustaf Thams berättelse om Susegården - 1890-1986 Gustaf Tham 2020 Svenska
156 När tiden vänder Carl Tham 1994 Svenska
157 The operative elements of architecture Tham & Videgård arkitekter 2014 Engelska
158 De europeiska myntsorterna jemte en del amerikanska och asiatiska H. 1-24 - afbildning och beskrifning af alla nu curserande guld- och silfvermynt med uppgift på deras vigt, deras halt samt deras penninge- och metallvärde Ludwig Fort 1851-1856 Svenska
159 De europeiska myntsorterna, jemte en del amerikanska och asiatiska - afbildning och beskrifning af alla nu curserande guld- och silfvermynt med uppgift på deras vigt, deras halt samt deras penninge- och metallvärde N. W. (Nils Wilhelm) Almroth 1856 Svenska
160 Försök till lärobok i medeltidens historia för lärdoms-scholor Jacob Ekelund 1862 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.