Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 305 träffar

Titel Författare År Språk
161 Allmänhet! - Då min svärmor, friherrinnan Ulrica Funck Johan Ludvig Boije 1915 Svenska
162 Impacts on agricultural development by Constantin Boije - a missionary and the first plant breeder in Finland Hannu Ahokas 2000 Engelska
163 Undersökning af tredjegradskurvan y² = x² Carl Oscar Boije af Gennäs 1880 Svenska
164 Service- och signalhundar - en presentation för veterinärmedicinsk personal Caroline Boije af Gennäs 2001 Svenska
165 Music for the jilted generation? - en historisk och musikanalytisk studie av techno Jennie Boije af Gennäs 1999 Svenska
166 Säkra rön och pålitliga medel til wälmåga och förmögenhet; eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren; uti hwilken tilkännagifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings - inrättande och wårdande; i synnerhet en nog gagnande fårskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan äfwen aldeles bewarar fåren för skadliga sjukdomar, och hämmar den fördärfliga fårdöden; med mycket annat, som härtildags warit : allmänheten obekant; framgifwen af Carl Gustaf Boije. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Johan C. Holmberg, 1794 Carl Gustaf Boije 1794 Svenska
167 Föräldrars erfarenhet av vad som påverkar aktivitet och delaktighet hos barn med visuella perceptionssvårigheter Kerstin Boije af Gennäs 2005 Svenska
168 Skrivmaskin som skrivhjälpmedel i skolarbetet - en uppföljning av hur ordinerade skrivmaskiner användes Kerstin Boije af Gennäs 1988? Svenska
169 Rent hus Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
170 Skendöda Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
171-172 Blodlokan (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
173 Ju mer jag ser dig Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
174 Ta vad man vill ha Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
175 Ingen mänska en ö Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
176 Kvinna klädd i solen Louise Boije af Gennäs 2010 Svenska
177 När kärleken kom Louise Boije af Gennäs 2029 Svenska
178 Också en politisk trosbekännelse innefattad uti ett fritt yttrande i representations frågan, samt förslag till rättelse och ändringar i vårt representationssätt och vår riksdags-ordning Johan Ludvig Johansson Boije 1834 Svenska
179 Yttrande i läroverksfrågan 1899 Svenska
180 Keramikhandboken Madeleine Boije af Gennäs 1957 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.