Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 309 träffar

Titel Författare År Språk
161 Till herr Carl August Grewesmöhlen, författare till en skrift, kallad: Några allmänna grundsatser i finans- och stats-ekonomi, &c. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
162 Till höglofl. kongl. Svea hof-rätt! =(Rubr.)=/(Ludv. Boye/Ludvig Boye.) (Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1815.) Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
163 Yttrande af friherre Ludvig Boije till höglofl. ridderskapets och adelns protocoll den 7 juli 1815, angående de af stats-utskottet föreslagne grunder till financece-plan. I anledning af en ledamots begäran och ståndets beslut, är af - dessa yttranden, det skriftliga, till trycket befordradt. Stockholm, tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri 1815 Johan Ludvig Boije 1815 Svenska
164 Wasa stads jordpolitik - Vasa. J E Boije 1916 Svenska
165 Allmänhet! - Då min svärmor, friherrinnan Ulrica Funck Johan Ludvig Boije 1915 Svenska
166 Impacts on agricultural development by Constantin Boije - a missionary and the first plant breeder in Finland Hannu Ahokas 2000 Engelska
167 Undersökning af tredjegradskurvan y² = x² Carl Oscar Boije af Gennäs 1880 Svenska
168 Service- och signalhundar - en presentation för veterinärmedicinsk personal Caroline Boije af Gennäs 2001 Svenska
169 Music for the jilted generation? - en historisk och musikanalytisk studie av techno Jennie Boije af Gennäs 1999 Svenska
170 Säkra rön och pålitliga medel til wälmåga och förmögenhet; eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren; uti hwilken tilkännagifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings - inrättande och wårdande; i synnerhet en nog gagnande fårskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan äfwen aldeles bewarar fåren för skadliga sjukdomar, och hämmar den fördärfliga fårdöden; med mycket annat, som härtildags warit : allmänheten obekant; framgifwen af Carl Gustaf Boije. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Johan C. Holmberg, 1794 Carl Gustaf Boije 1794 Svenska
171 Föräldrars erfarenhet av vad som påverkar aktivitet och delaktighet hos barn med visuella perceptionssvårigheter Kerstin Boije af Gennäs 2005 Svenska
172 Skrivmaskin som skrivhjälpmedel i skolarbetet - en uppföljning av hur ordinerade skrivmaskiner användes Kerstin Boije af Gennäs 1988? Svenska
173 Rent hus Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
174 Skendöda Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
175-176 Blodlokan (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
177 Ju mer jag ser dig Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
178 Ta vad man vill ha Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
179 Ingen mänska en ö Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
180 Kvinna klädd i solen Louise Boije af Gennäs 2010 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.