Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 300 träffar

Titel Författare År Språk
161 Music for the jilted generation? - en historisk och musikanalytisk studie av techno Jennie Boije af Gennäs 1999 Svenska
162 Säkra rön och pålitliga medel til wälmåga och förmögenhet; eller Den igenom många års egna försök förfarna swenska landthushållaren; uti hwilken tilkännagifwes det förnämsta som en landtman bör weta och förstå, til en indrägtig landthushållnings - inrättande och wårdande; i synnerhet en nog gagnande fårskötsel, som ej allenast gifwer ren och fin ull, utan äfwen aldeles bewarar fåren för skadliga sjukdomar, och hämmar den fördärfliga fårdöden; med mycket annat, som härtildags warit : allmänheten obekant; framgifwen af Carl Gustaf Boije. Andra uplagan. Stockholm, tryckt hos Johan C. Holmberg, 1794 Carl Gustaf Boije 1794 Svenska
163 Föräldrars erfarenhet av vad som påverkar aktivitet och delaktighet hos barn med visuella perceptionssvårigheter Kerstin Boije af Gennäs 2005 Svenska
164 Skrivmaskin som skrivhjälpmedel i skolarbetet - en uppföljning av hur ordinerade skrivmaskiner användes Kerstin Boije af Gennäs 1988? Svenska
165 Verkanseld Louise Boije af Gennäs 2020 Svenska
166 Rent hus Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
167 Skendöda Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
168-169 Blodlokan (flera utgåvor) Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
170 Ju mer jag ser dig Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
171 Ta vad man vill ha Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
172 Ingen mänska en ö Louise Boije af Gennäs nnnn Svenska
173 Kvinna klädd i solen Louise Boije af Gennäs 2010 Svenska
174 När kärleken kom Louise Boije af Gennäs 2018 Svenska
175 Också en politisk trosbekännelse innefattad uti ett fritt yttrande i representations frågan, samt förslag till rättelse och ändringar i vårt representationssätt och vår riksdags-ordning Johan Ludvig Johansson Boije 1834 Svenska
176 Yttrande i läroverksfrågan 1899 Svenska
177 Keramikhandboken Madeleine Boije af Gennäs 1957 Svenska
178 Doelgericht Louise Boije af Gennäs 2019 Nederländska
179 Sur la sommation de puissances semblables des n premiers nombres entiers - Communiqué a l'Académie Roy. des sciences de Suède le 12 nov. 1884 Carl Oscar Boije af Gennäs 1885 Svenska
180 Sur un problème d'Euler mentionné par Legendre dans sa Théorie des nombres (3:e éd. T.II p.144.) et quelques notes sur les carrés magiques de 3 et de 4 Carl Oscar Boije af Gennäs 1898 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.