Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 251 träffar

Titel Författare År Språk
161 Eric Jonas Almquist och Carl Gustaf Nordin - ur deras pedagogiska tankevärld 1963 Svenska
162 In temperaturam atmosphæræ disquisitiones quarum partem quartam ... præside mag. Jöns Svanberg ... pro gradu philosophico p.p. Ericus Almquist stip. Possieth. Norrlandus. In audit. Gust. die VI junii MDCCCXXVII P. 4 Jöns Svanberg 1827 Latin
163 Dissertatio theologica de præstantia ethices christianæ respectu principii e quibusdam N.T. locis enucleata. Quam ... præside doct. Joh. Winbom, ... Pro candidatura theologica p. p. mag Eric Abrah. Almquist, ... In audit. Gust. maj. d. 12 Junii 1795. Horis consvetis Johan Winbom 1795 Latin
164 Maps of a selection of Scandinavian Hieracium species Gunnar Samuelsson 1954 Engelska
165 Traumatic nerve lesions of the upper limb 1975 Engelska
166 Monumentorum veterum historiae sveogothicae prolegomena Eric Michael Fant 1814-1815 Latin
167 Studier i svensk jordrätt Jan Eric Almquist 1928 Svenska
168 Från Erik XIV:s sista regeringstid Helge Almquist 1911 Svenska
169 Monumentorum veterum historiæ Sveogothicæ prolegomena. Quorum partem quartam cons. ampl. fac. philos. Upsal. præside doct. Erico M. Fant ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Jonas Ludovicus Almqvist Roslagus. Stip. Possiethianus. In audit. Gustav. die V Aprilis MDCCCXV. h. a. m. s Eric Michael Fant 1815 Latin
170 Allmän kungörelse 1817 Svenska
171 Stockholms stadsböcker från äldre tid Ser. 1:1/2, Register till Stockholms stads jordebok 1420-1498 1930 Svenska
172 Charles Jean Louis Almquist et le romantisme français Karl-Erik Sjödén 1960 Franska
173 Samlade skrifter D. 13, Brev Erik Gustaf Geijer 1931 Svenska
174 Ryssland och Sverige på Erik XIV:s och Johan III:s tid Helge Almquist 1917 Svenska
175 Dissertatio theologica sistens primas theologiæ catecheticæ lineas; quam ex speciali sacræ regiæ majestatis gratia et venia max. ven. facult. theol. Upsal. p. p. ... Jon. Ulr. Almquist ... et Carol. Eric. Öhrströmer Roslagi in audit. cons. eccles. d. X Dec. MDCCCVI. h. a. m. s Jonas Ulrik Almquist 1806 Latin
176 Den svenska processrättens historia Jan Eric Almquist 1946 Svenska
177 Die Transscendentalphilosophie Fichte's und Schelling's Erik Olof Burman 1892 Tyska
178 Flora Upsaliensis - Uppsalatraktens växter : förteckning över fanerogamer och kärlkryptogamer Erik Almqvist 1965 Svenska
179 A spectrophotometric study of stars in Cygnus Erik. Vanäs 1939 Engelska
180 In tractatum Newtoni de quadratura curvarum, annotationes. Quas ... præside mag. Carolo Er. Kjellin ... pro gradu philosophico ... Johan Magnus Almquist, Smolandus. In audit. Carol. maj. d. XVIII dec. MDCCCXXII P. 1 Carl Eric Kjellin 1822 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.