Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fries 2561 träffar

Titel Författare År Språk
161 Friedrich Horners theoretische Augenheilkunde - Vorlesungsnotizen von Eduard Sidney Fries (1866/1868) Eduard Sidney Fries 1995 Tyska
162 Elias Fries' ättlingar 1832-1984 1984 Svenska
163 Adami Afzelii ... fungi Guineenses, quos ad schedulas et specimina inventoris, descriptos, venia ampl. fac. phil. Ups. præside mag. Elia Fries ... p. p. Carolus Mauritius Nyman Uplando-Roslagus. In audit. Gustav. die V Junii MDCCCXXXVII. H. p. m. s., Pars I Elias Fries 1837 Latin
164 Inbjudningsskrift till afhörande af den offentliga föreläsning, med hvilken professoren i anatomi, medicine doktorn Johan August Harald Hammar tillträder sitt embete Theodor Magnus Fries 1899 Svenska
165 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Jacob Aug. Stiegler Götheborgare. på gustav. audit. d. 14 Maji 1836 f. m., 4 Elias Fries 1836 Svenska
166 Svensk natur från hav till fjäll D. 1 Carl Fries 1950 Svenska
167 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Jakob Östberg Östgöthe. Flodinsk stipendiat. på gustav. audit. d. 28 Maji 1836 e. m., 5 Elias Fries 1836 Svenska
168 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Pehr Engman norrlänning. Bergens. stipendiat. på gustav. audit. d. 11 Junii 1836 f. m., 7 Elias Fries 1836 Svenska
169 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Jacob Lundell af småländska samhället. på gustav. audit. d. 4 Maji 1836 e. m., 3 Elias Fries 1836 Svenska
170 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Wilhelm Liedberg Östgöthe. Flodiniansk stipendiat. på gustav. audit. d. 4 Maji 1836 f. m., 2 Elias Fries 1836 Svenska
171 Botaniskt-antiqvariske excursioner, hvilka med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Elias August Carlsten af Östgötha landskap. på ekonom. audit. d. 15 Junii 1836 f. m. 4. Den andra: Om sädesslagens stamband Elias Fries 1836 Svenska
172 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Reinhold Borgardt af småländska samhället, Stjerncreutz' stipendiat. på gustav. audit. d. 30 Apr. 1836 e. m., 1 Elias Fries 1836 Svenska
173 Botaniskt-antiqvariske excursioner, hvilka med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Gustaf Leonard Carlsson af Östgötha landskap. på ekonom. audit. d. 10 Junii 1836 e. m. 3. Den första öfver grekernes nympheaceer afslutas Elias Fries 1836 Svenska
174 Om pilplanteringar och dessas vigt för landthushållningen. Ekonomisk afhandling, hvilken med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Erik Ahlin af Uplands nation. Kongl. stipendiat. på ekonom. audit. d. 14 Junii 1836 e. m., 2 Elias Fries 1836 Svenska
175 De stora öarna i Östersjön Carl Fries 1978 Svenska
176 Botaniskt-antiqvariske excursioner, af hvilka den första öfver grekernes nympheaceer, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Olof Åkerwall af Södermanlands och Nerikes nation. på ekonom. audit. d. 9 Junii 1836 e. m., 2 Elias Fries 1836 Svenska
177 Botaniskt-antiqvariske excursioner, af hvilka den första öfver grekernes nympheaceer, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Carl Oscar Löwenadler af småländska samhället. Thunisk stipendiat. på ekonom. audit. d. 9 Junii 1836 f. m., 1 Elias Fries 1836 Svenska
178 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Hans Oscar Juel af Vermlands nation. på gustav. audit. d. 14 Junii 1836 f. m., 8:de och sista delen Elias Fries 1836 Svenska
179 Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar, hvilka, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af And. Aug. Hammarström af Vestmanlands och Dala nation. Terserisk stipendiat. på gustav. audit. d. 4 Junii 1836 f. m., 6 Elias Fries 1836 Svenska
180 Om pilplanteringar och dessas vigt för landthushållningen. Ekonomisk afhandling, hvilken med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af ... mag. Elias Fries ... för filosofiska graden kommer att offentligen försvaras af Nils Gustav Wennerström af Södermanlands och Nerikes nation. Palmberg. stipendiat. på ekonom. audit. d. 8 Junii 1836 f. m., I Elias Fries 1836 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.