Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 327 träffar

Titel Författare År Språk
161 L som i läsa, M som i metod - om läsinlärning i förskoleklass och skola Hasse Hedström cop. 2009 Svenska
162 Relationer, ramar & respekt - så skapar lärare studiero i klassrummet Hasse Hedström 2011 Svenska
163 I rummet intill - samlade texter om ung kultur cop. 2008 Svenska
164-165 Kampen om kunskapen (flera utgåvor) Lars Ingelstam 2004 Svenska
166 Jämställdhet - en pedagogisk utmaning 1995 Svenska
167 Jämställdhetslagen med kommentarer 1996 Svenska
168 Ett förbund på frammarsch - Svenska facklärarförbundets historia 1975-1990 Lars-Erik Klason 2007 Svenska
169 Kommunal ekonomi - temahäfte 1992 Svenska
170 Lekens roll i förskola och förskoleklass 2006 Svenska
171-172 Negotiating teacher professionalism - on the symbolic politics of Sweden's teacher unions (flera utgåvor) Peter Lilja 2014 Engelska
173 Motbok - om det ideologiska sveket mot skolan Lena Fejan Ljunghill 2006 Svenska
174 Lokala kollektivavtal - från diskussioner om skolutveckling till färdiga avtal 1999 Svenska
175 Lokalt inflytandearbete 1995 Svenska
176-177 Samtal samverkan - förskola - grundskola - fritidshem (flera utgåvor) Judit Lukács cop. 1998 Svenska
178 Lust för matte - matematikutveckling i praktiken 2010 Svenska
179-180 Lyssna på eleverna! - om elevinflytande i praktiken (flera utgåvor) 2000 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.