Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lärarförbundet 321 träffar

Titel Författare År Språk
161 Jämställdhet - en pedagogisk utmaning 1995 Svenska
162 Jämställdhetslagen med kommentarer 1996 Svenska
163 Ett förbund på frammarsch - Svenska facklärarförbundets historia 1975-1990 Lars-Erik Klason 2007 Svenska
164 Kommunal ekonomi - temahäfte 1992 Svenska
165 Lekens roll i förskola och förskoleklass 2006 Svenska
166-167 Negotiating teacher professionalism - on the symbolic politics of Sweden's teacher unions (flera utgåvor) Peter Lilja 2014 Engelska
168 Motbok - om det ideologiska sveket mot skolan Lena Fejan Ljunghill 2006 Svenska
169 Lokala kollektivavtal - från diskussioner om skolutveckling till färdiga avtal 1999 Svenska
170 Lokalt inflytandearbete 1995 Svenska
171-172 Samtal samverkan - förskola - grundskola - fritidshem (flera utgåvor) Judit Lukács cop. 1998 Svenska
173 Lust för matte - matematikutveckling i praktiken 2010 Svenska
174-176 Lyssna på eleverna! - om elevinflytande i praktiken (flera utgåvor) 2001 Svenska
177 Låt oss tvista igen! - om konflikthantering i förskola och skola cop. 2010 Svenska
178 Lärarbibliotekarien - en länk i skolutvecklingen 1996 Svenska
179 Lärare i världen - ett studiematerial om internationellt lärarfackligt arbete 1995 Svenska
180 Läraren i blickpunkten - olika perspektiv på lärares liv och arbete cop. 2008 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.