Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sverige 180982 träffar

Titel Författare År Språk
161-162 Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper (flera utgåvor) 2008 Svenska
163 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 2. 1, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1617 1943 Svenska
164 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Afd. 1 D. 4 1, Tidehvarfvet 1521-1718, 1521-1611, 1597-1598, 1597:maj-augusti 1909 Svenska
165 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 3. Afd. 2, Tidehvarfet 1719-1800, 1734 1922 Svenska
166 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 3. Afd. 1, Tidehvarfet 1719-1800, 1731-1734 1917 Svenska
167 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 2, Tidehvarfet 1719-1800, 1726-1727 1914 Svenska
168 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 2 D. 1, Tidehvarfvet 1719-1800, 1719-1723 1909 Svenska
169-170 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Afd. 1 D. 1. 1, Under tidehvarfvet 1521-1718, 1521-1611, 1521-1544 (flera utgåvor) 1887 Svenska
171 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 2. 2, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1617 1954 Svenska
172 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Afd. 1 D. 1. 2, Under tidehvarfvet 1521-1718, 1521-1611, 1544-1560 1888 Latin
173 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 1 D. 4 2, Tidevarvet 1521-1718, 1521-1611, 1597-1598, 1597:augusti-1598:maj 1931 Svenska
174 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 1 D. 4 3, Tidevarvet 1521-1718, 1521-1611, 1597-1598, 1598:maj-december 1938 Svenska
175 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 1. 2, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1613-1616 1932 Svenska
176 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet D. 2, Bilagorna 2-4: Justitie- Försvars- och Socialdepartementen - (EES) 1992 Svenska
177 Constitutions-utskottets memorialer och öfriga expeditioner vid riksdagarne 1810, 1812 och 1815 - enligt beslut vid 1900 års riksdag af trycket utgifna 1902 Svenska
178 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia (Ser.1) Afd. 1 D. 2. 1, Under tidehvarfvet 1521-1718. 1521-1611. 1561-1574 1899 Svenska
179 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Afd. 1 D. 4 1-3, Tidehvarfvet 1521-1718, 1521-1611, 1597-1598 1909 Svenska
180 Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia Ser. 1 Avd. 2 D. 1-2, Tidevarvet 1521-1718, Tiden från 1611, 1617 1943 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.