Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: division 493 träffar

Titel Författare År Språk
161-166 Fältutrustningslista för divisionsstab vid 15,2 cm och 21 cm rörlig division - Battross (flera utgåvor) 1950 Svenska
167 Insatser ska komplettera varandra - T50 krävde samlat grepp - Fallrapport (ABB Ventilation Products AB, Division Fläkt, Jönköping) Bo Jansson 1995 Svenska
168 Förbättrad materialförsörjning av mindre detaljer inom ABB Transformers AB:s A-division Anders Johansson 1994 Svenska
169-170 JO om förvaltningsförfarandet - avdelning "Blå" 1996 = The Parliamentary Ombudsman on administrative procedure : division "Blue" 1996 (flera utgåvor) Rune Lavin 1998 Svenska
171 Childcare and the division of parental leave, IFAU Working paper 2015:24 Anna Norén 2015-11-09 Svenska
172 Områdesindelningar i lantbruksstatistiken Del 2, Indelningen i skördeuppskattningsområden/ersättningsområden samt tillfälliga ändringar i denna indelning, historisk återblick 1972 Svenska
173-174 Företagsräkningen 1972 D. 1, Basdata för företag och myndigheter fördelade efter näringsgren, storlek, samhällssektor, ägarkategori och juridisk form = Basic data for enterprises and government departments distributed by major division, institutional sector, type of ownership and legal organization (flera utgåvor) Sverige 1975 Svenska
175 Byggnadstekniskt brandskydd Ralejs Tepfers 1995 Svenska
176 FRP kompositer i betong Ralejs Tepfers 1999 Svenska
177 The case of Kenya, Zambia and Mali - issue paper on NHA 2004 Svenska
178 En fallstudie - Gränges aluminium, Division plåt & band : tankar om en framtida marknadsorganisation = A case study : Gränges aluminium, Sheet and strip division : thoughts about av future marketing organization Lars Lilja 1979 Svenska
179 Hälsa & utveckling - fattigdom & ohälsa - ett folkhälsoperspektiv Göran Paulsson 2001 Svenska
180 Sidas arbete med SRHR 1994-2003 2004 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.