Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 348 träffar

Titel Författare År Språk
161 Dissertatio philologica, de šlšīm vel šlšōm Proverb. XXII. 20. quam ... sub præsidio Mag. Erici Hesselgren ... pro gradu ad publicum examen defert Gustavus Collin Nic. fil. ... Roslagus. In Audit. Carol. Maj. die 14 Junii anni MDCCLXIV. H. 14 M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
162 Dissertatio philologica, potestatem originariam verbi a-m-n paucis illustrans, quam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu philosophico æquo eruditorum examini subjicit alumnus regius. Martinus Fogelmark, Vestro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. die XVI. Maji, anni MDCCLXI. Horis antemeridianis Eric Hesselgren 1761 Latin
163 Animadversionum in conjecturas anonymi, de transcriptis a Mose commentariis, partem primam ... praesidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradu philosophico in discrimen aciemqve edvcit a. MDCCLXI die XII Jvnii H. Q. A. M. S. In Avd. Carol. Majori, alvmnvs Wredianvs Jacob Jonas Björnståhl, Svdermannvs Eric Hesselgren 1761 Latin
164 Dissertatio gradualis de annis commorationis Israëlitarvm in Aegypto, Coll. Gen. XV. 13. Exod. XII. 40. qvam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... ad pvblicam defert disqvisitionem stipend. Schedingianus Lavr. Magnvs Kinnander, Ostrogothvs, in Avdit. Carol. Maj. die IX Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1767 Latin
165 Dissertatio de lingva Aramea. Cvivs partem priorem, ... Praeside Erico Hesselgren, ... In acroater. Carolin. maiori hor. ante merid. solitis d. IX. Octob. a. MDCCLXXI. Exhibet ... Matthias Lavr. Kihlmarck, Vplanvs P. 1 Eric Hesselgren 1771 Latin
166 Dissertatio de lingua Aramea Eric Hesselgren 1771 Latin
167 Svenska motorklubben Eksjö MC & US - 1954-1994 Per Hesselgren 1994 Svenska
168 Fysik contra psyke - en uppsats Sven Hesselgren 1988 Svenska
169-171 Konsumenträtt och försäkring - en översikt (flera utgåvor) Bo Hesselgren cop. 2001 Svenska
172 Anaerob behandling av hushållsavloppsvatten vid låga temperaturer - utvärdering av kapaciteten hos en två-stegs UASB-reaktor för behandling av hushållsavloppsvatten = Anaerobic psychrophilic treatment of household waste water in an upflow anaerobic sludge blanket reactor Frida Hesselgren 2005 Svenska
173-177 Den nya semesterlagen - redogörelse för gällande semesterlagstiftning (flera utgåvor) Ove Hesselgren 1955 Svenska
178 Memoria viri, dvm vixit, maximae in s:am r:am m:tem fidei, reverendissimi patris ac domini, domini doctoris Magni Beronii, ecclesiae Sviogothicae archiepiscopi eminentissimi et regiae Vpsaliensis academiae procancellarii magnificentissimi, fvebri sermone celebrata Vpsaliae, in aede Carolina, XVIII Oct. MDCCLXXVI, ab Erico Hesselgren, s. theol. d. et prof. ord Eric Hesselgren 1778 Latin
179 The language of architecture Sven Hesselgren 1967 Engelska
180 Berättelse över jämförande försök rörande bränslekostnaden i hushållet då gas eller ved användes Kerstin Hesselgren 1912 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.