Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hesselgren 365 träffar

Titel Författare År Språk
161 De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio quarta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro-gradu, publice examinandam sistit, Stipendiarius Grönvallianus Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die XII. Maji anni MDCCLXIV. H. A. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
162 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem tertiam ... præside Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publico examini subjicit stipendiarius Nesselianus Olavus Hedström, Fierdhundrensis, in Audit. Carol. Min. die XIV. Junii anno MDCCLXIV. H. P. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
163 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem secundam, ex speciali s:æ r:æ maj:ts gratia et ven. max. ven. fac. theol. Ups. p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Johannes Ericus Kumlander, westmannus. In audit. Gust. maj. d. 29 maji 1802 P. 2 Matthias Hesselgren 1802 Latin
164 Dissertationis criticæ de variis Veteris Testamenti lectionibus partem qvintam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu, publico examini subjicit stipendiarius regius Daniel Jonas Nording, Sudermannus, in audit. Car. Min. die XVI. Junii. Anni MDCCLXIV. H. P. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
165 Specimen Theologicum, quaestionem de universali Judaeorum conversione paucis illustrans, quod ... publico examini modeste submittunt auctor, Ericus Hesselgren ... et respondens, Joh. Magnus Nordwall, Ostro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. die XX. Dec. anni MDCCLIX. H. A. M. S Eric Hesselgren 1759 Latin
166 Dissertatio philologica, de voce 'abrēk Gen. XLI. 43 ... præside ... Mag. Erico Hesselgren ... pro gradu publicæ bonorum censuræ offert stipendiarius Guthermuthianus Matthias D. Schröder, Bahusia-Gothorburgensis in Audit. Carol. Minor. die XV. Junii. anni MDCCLXIV. H. P. M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
167 Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem tertiam, ex speciali s:æ r:æ maj:ts gratia et ven. max. ven. fac. theol. Ups. p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Carolus Samuel Collnér, Roslagus. In audit. Gust. maj. d. 5 Junii 1802. H. s P. 3 Matthias Hesselgren 1802 Latin
168 Dissertatio philologica, de šlšīm vel šlšōm Proverb. XXII. 20. quam ... sub præsidio Mag. Erici Hesselgren ... pro gradu ad publicum examen defert Gustavus Collin Nic. fil. ... Roslagus. In Audit. Carol. Maj. die 14 Junii anni MDCCLXIV. H. 14 M. S Eric Hesselgren 1764 Latin
169 Dissertatio philologica, potestatem originariam verbi a-m-n paucis illustrans, quam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro gradu philosophico æquo eruditorum examini subjicit alumnus regius. Martinus Fogelmark, Vestro-Gothus. In Audit. Carol. Maj. die XVI. Maji, anni MDCCLXI. Horis antemeridianis Eric Hesselgren 1761 Latin
170 Animadversionum in conjecturas anonymi, de transcriptis a Mose commentariis, partem primam ... praesidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradu philosophico in discrimen aciemqve edvcit a. MDCCLXI die XII Jvnii H. Q. A. M. S. In Avd. Carol. Majori, alvmnvs Wredianvs Jacob Jonas Björnståhl, Svdermannvs Eric Hesselgren 1761 Latin
171 Dissertatio gradualis de annis commorationis Israëlitarvm in Aegypto, Coll. Gen. XV. 13. Exod. XII. 40. qvam, ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... ad pvblicam defert disqvisitionem stipend. Schedingianus Lavr. Magnvs Kinnander, Ostrogothvs, in Avdit. Carol. Maj. die IX Jvnii, MDCCLXVII. Horis post meridiem solitis Eric Hesselgren 1767 Latin
172 Designing for sustainability practices - RE-DO Design Doings, Strategies and Postures Mia Hesselgren 2019 Engelska
173 Dissertatio de lingva Aramea. Cvivs partem priorem, ... Praeside Erico Hesselgren, ... In acroater. Carolin. maiori hor. ante merid. solitis d. IX. Octob. a. MDCCLXXI. Exhibet ... Matthias Lavr. Kihlmarck, Vplanvs P. 1 Eric Hesselgren 1771 Latin
174 Dissertatio de lingua Aramea Eric Hesselgren 1771 Latin
175 Svenska motorklubben Eksjö MC & US - 1954-1994 Per Hesselgren 1994 Svenska
176 Fysik contra psyke - en uppsats Sven Hesselgren 1988 Svenska
177 Konsumenträtt och försäkring - en översikt Bo Hesselgren cop. 2001 Svenska
178 Anaerob behandling av hushållsavloppsvatten vid låga temperaturer - utvärdering av kapaciteten hos en två-stegs UASB-reaktor för behandling av hushållsavloppsvatten = Anaerobic psychrophilic treatment of household waste water in an upflow anaerobic sludge blanket reactor Frida Hesselgren 2005 Svenska
179-180 Den nya semesterlagen - redogörelse för gällande semesterlagstiftning (flera utgåvor) Ove Hesselgren 1955 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.