Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 196 träffar

Titel Författare År Språk
161 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 1, Första bandets första afdelning. 1802. 180 s Johann Matthias Schröckh 1802 Okänt
162 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 2, Första bandets andra afdelning. 1803. S. 181-244, 247- 326 Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
163 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 3, Andra bandets första afdelning. 1803. 02 , 240 s Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
164 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1802. S. 241-422 Johann Matthias Schröckh 1802 Okänt
165 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1803. 04 , 216 s Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
166 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1803. S. 217-440 =(s. 436-40 opag.)=. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
167 Ett frögde-tal, på deras kongl. majestäters, hans kongl. maj:ts, wår allernådigste konungs, konung Adolph Fredrichs, Sveriges, Giöthes och Wendes konungs &c. &c. samt dess högtälskeliga gemåls, hennes kongl. maj:ts, wår allernådigsta - drottnings, drottning Lovisæ Ulricæ krönings dag, den 26 november 1751. Hållit, efter bergsrättens i Fahlun anmodan, i stora grufsalen om aftonen; och nu, : efter bergsrättens egen begäran och bekostnad, til trycket befordrat af ... Jacob Hesselius. Trykt i Westerås Jacob Hesselius 1751 Svenska
168 Reflexions sur le ridicule et sur les moyens de l'eviter. Ou sont représentez les différens caracteres & les moeurs des personnes de ce siecle, par M. l'abbé de Bellegarde. Huitiéme ed. augm Jean Baptiste Morvan de Bellegarde 1707 Franska
169 De phænomenis historiæ naturalis melethma philosophicum, quod ... sub præside ... Haraldo Vallerio ... publico & æquo eruditorum examini, pro honoribus in philosophia solemniter obtinendis, reverenter & modeste subjicit ... Martinus Brytzenius O-Gothus. Tempore ante meridiem solito, in audit. Gust. maj. a. d. Idus Maj. anni MDCC Harald Vallerius 1700 Latin
170 Dissertatio philosophica de poenitentia morali, quam cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi, præside ... Haraldo Vallerio ... eruditorum examini modeste subjicit Ericus Schepperus Holmensis. In audit. Gust. majori 22. Martii anno redempti orbis M DC.XCIX Harald Vallerius 1699 Latin
171 Stadsfullmäktiges handlingar 1875: nr 10 1875 Svenska
172 Åminnelse-tal öfver theologiæ doctorn ... contracts-prosten öfwer Willands härad kyrkoherden vid Fjelkestads och Råbelöfs församlingar, herr Nils Johan Sundius hållit i Fjelkestads kyrka d. 30 maj 1828 af Wilhelm Faxe. Lund 1828, tryckt - uti Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1828 Svenska
173 Tryggheten under lagen, eller Rättegångs- handling rörande vice häradshöfdingen Fredric Nyman och secreteraren J. Sundius./(F. Nyman.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1825 Fredric Nyman 1825 Svenska
174 Disputatio physica de somno et vigilia itemque de somniis, quam ... praeside ... M. Isaco Istmenio ... Ingenii excolendi gratia publicae censurae submittit ad diem 12. Maij 1655. Nicolaus J. Sundius Isaacus Jacobi Isthmenius 1655 Latin
175 Systemate mundi Democriteo dissertatio inauguralis quam ... sub praesidio ... M. Magni Celsii, ... puclico examini subjiciet ... Andreas A. Sundius. In auditorio Gustaviano majori die Septemb. Anni 1674. Horis ante meridiem consvetis Magnus Celsius 1674 Latin
176 Himmelens frälste inwånare. Christelig lik-predikan, öfwer ... Maria Christina Thulin, född Sundius, hållen i Alrums kyrcka, den 8 sept. 1820, af Anders Hylander ... Lund, 1821. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Anders Hylander 1821 Svenska
177 Disputatio physica de jgne, quam ... praeside ... M. Petro Aurivillio ... publico eruditorum examini submittet Andreas A. Sundius ... ad diem 7 Maii Anno 1673. in auditor: veteri majori horis ante meridiem consvetis Petrus Aurivillius 1673 Latin
178 Disputatio physica de anima vegetativa, quam ... sub directione ... M. Petri Erici Liung ... ingenij unicè excolendi ergo, publico examini submittit Johannes Laurentii Sundius, uplandus. In auditorio vet. maj. anno 1650 d Petrus Erici Liungh 1650 Latin
179 Dissertationem, de religionis in Svecia controversiis quibusdam recentioribus, cons. ampliss. ord. phil. Ups. præside mag. Erico M. Fant ... publice pro gradu proponit Olavus Sundius, Helsingus. In aud. Gust. maj. d. 2 Apr. 1794 Eric Michael Fant 1794 Latin
180 Dissertatio theologica, de secta Hernhutiana, errorum, circa principium cognoscendi theologiæ, merito suspecta: quam ... præside ... dn. Engelberto Halenio ... publico examini modeste offert Petrus Ol. Sundius, Helsingus. In aud. Car. maj. d. III. nov. an. MDCCLIII Engelbert Halenius 1753 Latin

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.