Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
161 Beskrivning till kartbladet Åtvidaberg Ragnar Sandegren 1924 Svenska
162 Wi, president, tillförordnad vice ordförande och samtelige ledamöter i Kongl. Maj:ts och rikets Krigs-collegium 1824 Svenska
163 Disputatio philosophica de interpretatione dextra et sinistra, qvam cum consensu ampliss: facult: philosophicæ in regia acad. Upsal. præside ... Andrea Goeding ... publico bonorum examini modeste offert Johannes Bergman Vermelandus. In audit. Gustav. majori die tomrum Jun. anni M. DC. XCVIII Anders Goeding 1698 Latin
164 Lagman Christian Sundius i Munsala, hans härstamning och efterkommande Woldemar Backman 1945 Svenska
165 Fjällnära trädgårdar i Jämtland och Härjedalen tiden 1830-1900 Ulla Rylander 1996 Svenska
166 Tal wid framledne prosten och kyrkoherden herr mag. Per O. Sundii efterlemnade enke-frus ... Elisab. Wahlmans begrafning, i Ljusdals kyrka, den 15 april 1810; hållet från predikstolen af Hans Rogstadius ... Gefle, tryckt hos Carl G. Sundqvist 1811 Hans Rogstadius 1811 Svenska
167 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Johann Matthias Schröckh 1802-1803 Svenska
168 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 1, Första bandets första afdelning. 1802. 180 s Johann Matthias Schröckh 1802 Okänt
169 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 2, Första bandets andra afdelning. 1803. S. 181-244, 247- 326 Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
170 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 3, Andra bandets första afdelning. 1803. 02 , 240 s Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
171 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1802. S. 241-422 Johann Matthias Schröckh 1802 Okänt
172 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1803. 04 , 216 s Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
173 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersatt af Nils Sundius ... Andra upplagan. Lund. Tryckt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1802-03= Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1803. S. 217-440 =(s. 436-40 opag.)=. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1803 Okänt
174 Ett frögde-tal, på deras kongl. majestäters, hans kongl. maj:ts, wår allernådigste konungs, konung Adolph Fredrichs, Sveriges, Giöthes och Wendes konungs &c. &c. samt dess högtälskeliga gemåls, hennes kongl. maj:ts, wår allernådigsta - drottnings, drottning Lovisæ Ulricæ krönings dag, den 26 november 1751. Hållit, efter bergsrättens i Fahlun anmodan, i stora grufsalen om aftonen; och nu, : efter bergsrättens egen begäran och bekostnad, til trycket befordrat af ... Jacob Hesselius. Trykt i Westerås Jacob Hesselius 1751 Svenska
175 Reflexions sur le ridicule et sur les moyens de l'eviter. Ou sont représentez les différens caracteres & les moeurs des personnes de ce siecle, par M. l'abbé de Bellegarde. Huitiéme ed. augm Jean Baptiste Morvan de Bellegarde 1707 Franska
176 De phænomenis historiæ naturalis melethma philosophicum, quod ... sub præside ... Haraldo Vallerio ... publico & æquo eruditorum examini, pro honoribus in philosophia solemniter obtinendis, reverenter & modeste subjicit ... Martinus Brytzenius O-Gothus. Tempore ante meridiem solito, in audit. Gust. maj. a. d. Idus Maj. anni MDCC Harald Vallerius 1700 Latin
177 Dissertatio philosophica de poenitentia morali, quam cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi, præside ... Haraldo Vallerio ... eruditorum examini modeste subjicit Ericus Schepperus Holmensis. In audit. Gust. majori 22. Martii anno redempti orbis M DC.XCIX Harald Vallerius 1699 Latin
178 Stadsfullmäktiges handlingar 1875: nr 10 1875 Svenska
179 Åminnelse-tal öfver theologiæ doctorn ... contracts-prosten öfwer Willands härad kyrkoherden vid Fjelkestads och Råbelöfs församlingar, herr Nils Johan Sundius hållit i Fjelkestads kyrka d. 30 maj 1828 af Wilhelm Faxe. Lund 1828, tryckt - uti Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1828 Svenska
180 Tryggheten under lagen, eller Rättegångs- handling rörande vice häradshöfdingen Fredric Nyman och secreteraren J. Sundius./(F. Nyman.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1825 Fredric Nyman 1825 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.