Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 967 träffar

Titel Författare År Språk
161-165 Livsmedelshygien - Årskurs 2, 2006 : kompendium (flera utgåvor) Marie-Louise Danielsson-Tham 2010 Svenska
166-167 Planimetri med övningsexempel (flera utgåvor) Karl Tham 1926 Svenska
168 Ätterna Tham och Tamm under sex sekler Jan-Åke Holmbring 2003 Svenska
169 Universiteten i utbildningssamhället Carl Tham 1971 Svenska
170 Lappland och Tornedalen i konsten - landskapsvyer 1799-1910 Richard Tham 1989 Svenska
171 Undervisningen i historia med samhällslära i våra läroverk Wilhelm Tham 1948 Svenska
172 Herr justitiæ-rådet Thorlacius. =(Rubr.)=/(Tham.) =S. impr.= Pehr Tham 1797 Svenska
173 Om updämningar. Eller försök at genom watnets inledande på ängar, bidraga til deras förbättring och bördighet./(Pehr Tham.) Stockholm, tryckt hos Anders Jacobsson Nordström 1782 Pehr Tham 1782 Svenska
174 Te E. Tham 195? Svenska
175 Transnational threats to peace and security in the Sahel - consequences in Mali Magdalena Tham Lindell 2014 Engelska
176 Ur askan i elden - förutsättningar för intervention i norra Mali Magdalena Tham Lindell 2012 Svenska
177 Brott i välfärden - om brottslighet, utsatthet och kriminalpolitik : festskrift till Henrik Tham 2007 Svenska
178 Symtom på posttraumatisk stress efter akut kejsarsnitt - kvinnors känsla av sammanhang och upplevt stöd från vårdpersonal och familj Vibeke Tham 2010 Svenska
179 The future direction of NATO Magdalena Tham Lindell 2008 Engelska
180 FN:s stabiliseringsinsats i Mali resultat och utmaningar för MINUSMA Magdalena Tham Lindell 2014 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.