Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: 'Karin Paulsson 73 träffar

Titel Författare År Språk
1 "Visst har jag rätt att-" - en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning Karin Paulsson 2013 Svenska
2-3 "Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser" - om samhällskrav kontra barns behov = "They say I look more normal with artificial legs" : children's needs versus society demands (flera utgåvor) Karin Paulsson 1999 Svenska
4 "Det ser så fint ut på papperet" - om barn med funktionshinder och Barnkonventionen : ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, och Rädda barnen Karin Paulsson 2000 Svenska
5 "Man måste alltid slåss på byråkrataernas planhalva" Karin Paulsson Okänt
6 Armprotesens värde för några neurosedynskadade barn Karin Paulsson 1970 Svenska
7 Fokus i Uppsala - en beskrivning av hyresgästernas och personalens situation Karin Paulsson ca 1973 Svenska
8 30 barn med armproteser Karin Paulsson 1974 Svenska
9 Att utvecklas som på räls - svårt flerhandikappade barn på låg utvecklingsnivå kan köra elrullstol med slingstyrning Karin Paulsson 1991 Svenska
10-11 Handikappade barn och deras leksituation - en probleminventering (flera utgåvor) Karin Paulsson 1983? Svenska
12 Långvårdspatienters möjligheter till eget boende - en pilotstudie i Gävle, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner, Gävleborgs län Karin Paulsson 1982 Svenska
13 Vad betyder självständig förflyttning för barns utveckling? Karin Paulsson 1981(duplic.) Svenska
14 "Man måste alltid slåss på byråkraternas planhalva" - Livsvillkorsprojektet - en studie av livsvillkoren för familjer med barn med rörelsehinder Karin Paulsson 1999 Svenska
15 Handikappade på folkhögskola - rapport från en undersökning av rörelsehindrade kursdeltagare på Forsa folkhögskola under åren 1966-1973 Karin Paulsson 1975 Svenska
16 Rullstolsanvändarna i Gävleborgs län - en kvantitativ beskrivning Karin Paulsson 1976 Svenska
17 Särskild, särskiljd eller avskiljd - om skolsituationen för elever med rörelsehinder : slutrapport, kortversion Karin Paulsson 2009 Svenska
18 Visst kan vi vara med - utelek för barn med handikapp Karin Paulsson 1994 Svenska
19-20 Rullstolsanvändare i Gävleborgs län - en kvantitativ beskrivning (flera utgåvor) Karin Paulsson 1977 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.