Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Åke Eriksson 206 träffar

Titel Författare År Språk
1 1st International contact seminar in radioecology - proceedings of a seminar in terrestrial radioecology in July 8-11, 1985 at Uppsala, Sweden International contact seminar in radioecology Uppsala : 1985) 1986 Engelska
2 A new construction of a plankton collecting sampler - sammanfattning Hans Ackefors 1968 Engelska
3 In-situ-studier av migrationsparametrar för strontium och cesium - etapp 2 P.-O. Agnedal 1990 Svenska
4-5 Alla tiders Tierp - natur, kultur och näringsliv i Tierps kommun (flera utgåvor) cop. 1986 Svenska
6 Behov av arbetsberedningar inom anläggningsbranschen Hans Ambren 2008 Svenska
7 Ett år på Båtbyggarlinjen vid Litorina folkhögskola i Karlskrona - höstterminen 2002-vårterminen 2003 Bertil Andersson 2003 Svenska
8 Annual report 2006 2007 Engelska
9 Svenska för livet 3, Litteraturboken Per Olov Backman 1991 Svenska
10 Svenska för livet 3, Språkboken Per Olov Backman 1991 Svenska
11 Kohesionspålars bärförmåga - en studie av utförda provbelastningar på kohesionspålar av betong Ulf Bergdahl 1981 Svenska
12 Beräknade effekter av radioaktivt nedfall på jordbruksproduktionen i Sverige 2, Jordbruksgrödornas förorening 1994 Svenska
13 Beräknade effekter av radioaktivt nedfall på jordbruksproduktionen i Sverige 3, Djurprodukternas förorening 1994 Svenska
14 Pojken som inte ville vara fin Lillie Björnstrand 1991 Svenska
15 Att övervinna våldet Bart de Ligt 2019 Svenska
16 Några synpunkter och erfarenheter rörande nymätningsarbeten i städer och samhällen Carl Åke Eriksson <S.a.> Okänt
17 Ekonomisk förvaltningsplan för Svenska bostäder Hans-Åke Eriksson 1994 Svenska
18 Behandling av adopterade barn på särskilt ungdomshem - förslag till en behandlingsmodell Jan-Åke Eriksson 1999 Svenska
19 Beskrivning för användare av datorprogram för simulering av populationsdynamik i hjortdjurspopulationer Jan-Åke Eriksson 1979 Svenska
20 Beskrivning för användare av datorprogram för simulering av populationsdynamik i hjortdjurspopulationer, Tillägg Jan-Åke Eriksson 1984 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.