Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Åke Rålamb 54 träffar

Titel Författare År Språk
1 Oförgripeliga bewis emot adelens rättighet öfwer skatte-gods - hos Lars Wennberg, 1769 Edvard Ehrensteen 1769 Svenska
2 Adelig öfning Åke Rålamb 1690-1695 Svenska
3 Adelig öfning D. 1, Mathematisk öfning Åke Rålamb 1690 Svenska
4 Adelig öfning D. 10, Skeps byggerij Åke Rålamb 1695 Svenska
5 Adelig öfning D. 2, Fortification Åke Rålamb 1691 Svenska
6 Adelig öfnings fierde tom, medh behörige kopparstycken Åke Rålamb 1690 Svenska
7 Adelig öfnings fiortonde tom, medh behörige kopparstycken Åke Rålamb 1690 Svenska
8 Adelig Öfnings första tom, med tijo där till hörige kopparstycken Åke Rålamb 1690 Svenska
9 Adelig öfnings trettonde tom Åke Rålamb 1690 Svenska
10-12 Adelig öfningz fiortonde tom, medh behörige kopparstycken (flera utgåvor) Åke Rålamb 1690 Svenska
13 Skeps byggerij eller Adeligöfnings tionde tom Åke Classon Rålamb 1943 Svenska
14 Concordantie-book eller Sammanstämmande bibliske språk vnder wisza och richtiga titlar vthi alphabetisk ordning inrättade efter then nya kyrckio bibelen som vppå konung Carl then tolftes befalning vthfärdades åhr 1703. Til fullkomnande - af Adelig öfnings XXI. delen, vtharbetat af kongl. may:tz troo tienare ... Åke Rålamb. Stockholm, tryckt vthi kongl. boktr. hoos sal. Wankifs enckia, af J.H. Werner Åke Rålamb 1704 Svenska
15 Fortification eller Adelig öfnings ottonde tom, medh behörige kopparstycken Åke Rålamb 1691 Svenska
16 Index vocum omnium navalium suetice, germanice, latine exhibitus - Holmiæ 1691 in forma patenti. : Concordantiæ biblicæ lingua Sueticâ, in folio, quarum tantum litera A impressa est Åke Rålamb 1691 Latin
17-18 En lijten hand-book utaf adelig öfning, at bruka uti många tilfällen (flera utgåvor) Åke Rålamb 1690 Svenska
19 En liten handbok utaf adelig öfning, at bruka uti många tilfällen Åke Rålamb 1729 Svenska
20 En liten och korrt hand-bok, utaf Adelig öfning, at bruka wid många tilfällen, til stor hjelpreda i åtskilliga mål; hwars innehåll på andra bladet förmäles. Å nyo uplagd och förbättrad./Åke Rålamb. Westerås, Per Kraft, 1803 Åke Rålamb 1803 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.