Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Åsa Westin 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 Säkerhetsutredning avseende kontorsinformationssystem vid Avdelningen för grundteknik, Televerket Jan Larsson 1987 Svenska
2 Halsar och hälsingar - en jämförande studie av två järnåldersbygder Åsa Westin 1993 Svenska
3 Falla - inägor och gårdsmiljö i Västernärke : E20 : Närke, Viby socken, Falla 1:1, RAÄ 227, 228 : arkeologisk förundersökning och särskild undersökning Annika Grälls 1999 Svenska
4 Förhistoriska härdar vid Hjalmarsberg - Närke, Örebro stad, RAÄ 192,193 : arkeologisk förundersökning Annika Grälls 2000 Svenska
5 Odd Fellow-logernas källare - Närke, Örebro stad, Kv Tryckeriet nr 1, RAÄ 83 : arkeologisk förundersökning Annika Grälls 2000 Svenska
6 En backstuga vid Korfhagen - på Hamre bys utmarker : (E18/E20) : Västmanland, Arboga socken och landsförsamling, Hamre 3:4, RAÄ 69 : arkeologisk undersökning H Olof Pettersson 1999 Svenska
7 Härdar och kokgropar vid Lilla Älterud - Närke, Lillkyrka socken, Ekeberg 1:6, RAÄ 194 : arkeologisk förundersökning och undersökning Olof Pettersson 2000 Svenska
8 Järnframställning i södra Käglan - Närke, Lillkyrka socken, Stomskil 1:1, RAÄ 219 Åsa Westin 2001 Svenska
9 Torplämning och smedja vid Hagabytorp - Närke, Rinkaby socken, Äsplunda 1:1, RAÄ 65 : arkeologisk undersökning Åsa Westin 2000 Svenska
10 Järnåldersboplats vid Seltorp - riksväg 60, Närke, Axbergs socken, Seltorp 1:2, RAÄ 177 Åsa Westin 2001 Svenska
11 Järnåldersbönder vid Säby - Närke, Vintrosa socken Säby 2:19 och 3:1, RAÄ 93 Åsa Westin 2004 Svenska
12 Tidesta - en försvunnen by - E18/E20 : Närke, Glanshammars socken, Tidesta gamla bytomt, RAÄ 170 Annika Nordström 2005 Svenska
13 Kalkrik slagg på drift - Riksväg 60 (numera Riksväg 50) Närke, Axbergs socken, Gottsätter 2:6, RAÄ 172 Åsa Westin 2004 Svenska
14 Rörgärdet vid Repa - Närke, Rinkaby socken, Repa 1:1, RAÄ 73 : arkeologisk undersökning Ulf Strucke 2005 Svenska
15 Fornlämningarna 88/78 och 110 vid Äspsätter - äldre åkerbruk och boplatsspår : Närke, RAÄ 88 och 110 Hidinge i socken samt RAÄ 78 i Vintrosa socken, fastighet Äspsätter 1:5, Västra Via 6:1 och Hidinge-Lanna 4:11 Åsa Westin 2005 Svenska
16 Fornlämningarna 52 och 82 i Vintrosa soccken - åkerbruk under äldre tid : Närke, RAÄ 52 och 82 i Vintrosa socken, fastighet Västra Via 6:1 Åsa Westin 2005 Svenska
17 Bosättningar längs vägen vid åsen - stenålder, järnålder och historisk tid vid Barksta och Åsby : fastighet Kolsva-Åsby 1:17, Kolsva-Barksta 1:10, 1:32, 1:33 och 1:37 : RAÄ 256 i Kolsva socken, Köpings kommun, Västmanland 2006 Svenska
18 Eknö - ett gårdkomplex från yngre järnålder och tidig medeltid : Arkeologisk slutundersökning : Eknö 1:4 : Fornlämning RAÄ 46 : Björskogs socken : Kungsörs kommun : Västmanland : RAÄ dnr: 421-3857-1994 Åsa Westin 1994 Svenska
19 Fröberga - Arkeologisk undersökning : Fröberga 1:2 : Torpa sn : Södermanland : RAÄ dnr: 421-3857-1994 Åsa Westin 1994 Svenska
20 Råberga vid Örebro - Bofors flygplats - Närke, RAÄ 19, 75, 76, 79, 80, 82 och 88 i Täby socken, fastighet Råberga : arkeologisk förundersökning och undersökning Ann Lindkvist cop. 2006 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.