Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Örjan Hermodsson 34 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hembygd Håbo - historia i genomfartsland : kulturminnesvårdsprogram för Håbo kommun Tuula Autio 1987 Svenska
2 Hembygd Håbo, Studiematerial - historia i genomfartsland Tuula Autio 1987 Svenska
3 Dannemora bergsbruksområde - en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Alunda, Björklinge, Dannemora, Ekeby, Films, Forsmarks, Hökhuvuds, Lena, Morkarla, Rasbokils, Skuttunge, Skäfthammars, Tensta, Valö, Vendels, Viksta och Österlövsta socknar Lena Berg 2002 Svenska
4 Rapport från kontroll av differenser mellan FMIS och registerkartan i Stockholms kommun Helena Fennö 2007 Svenska
5 Skog & historia 2003 - inventering och granskning : Enköpings, Tierps och Östhammars kommuner, Uppland Per-Olof Fredman cop. 2004 Svenska
6 Kulturspår i skogen - värda att vårda - om skogsbrukets ansvar för skogens miljö Leif Gren 2004 Svenska
7 1997 och 1998 års fornminnesinventering i Uppsala län - Östhammars kommun Örjan Hermodsson cop. 2001 Svenska
8 1999-2001 års fornminnesinventering i Uppsala län - Tierps, Östhammars och Uppsala kommuner Örjan Hermodsson 2002 Svenska
9 2002 års fornminnesinventering i Uppsala län - Tierps kommun, Tegelsmora socken Örjan Hermodsson cop. 2003 Svenska
10 2002 års fornminnesinventering i Uppsala län: Tierps kommun, Tegelsmora socken Örjan Hermodsson 2003 Svenska
11 Det arkeologiska landskapet - fornlämningsbild och bebyggelsehistoria i tre uppländska bygder under bronsålder och äldre järnålder Örjan Hermodsson 2015 Svenska
12 Björnbro - arkeologisk särskild utredning etapp 2 : boplatsläge : Skörby 5:1, Yttergrans socken, Håbo kommun, Uppland Örjan Hermodsson 2012 Svenska
13 Brunnaområdet i Håbo - arkeologisk utredning steg 1: Brunna 1:1-13, Bålsta 2:58, Lundby 2:1, 3:1, 5:1, Yttergrans socken, Håbo kommun, Uppland Örjan Hermodsson 2011 Svenska
14 En fornlämningsmiljö i Roslagen - ett välbevarat fossilt kulturlandskap : kartering : Hökhuvud 75, 83, Gillinge, Hökhuvuds socken, Uppland Örjan Hermodsson 2008 Svenska
15 Fornlämningsmiljöer vid Järva friområde - inventering och utvärdering : specialinventering : Järva friområde, Stockholms stad, Stockholms län Örjan Hermodsson 2008 Svenska
16 Fornminnen i Sörbyskogen - forntida odling och sentida skogsbruk : arkeologisk utredning etapp 1 : Örebro 181:1 och 285, Almby 11:67, Örebro, Närke Örjan Hermodsson 2011 Svenska
17 Fornminnesinventering av naturreservatet Norra Magelungen - Stockholms stad, Brännkyrka socken : specialinventering Örjan Hermodsson 2006 Svenska
18 Gamla färdvägar i Håbo - arkeologisk utredning steg 1 : Håbo allmänning 1:4, Draget 1:1, 1:2, 1:3, Spånga 1:7, 1:9, Stora Ullevi 1:1 : Bro, Håtuna och Kalmars socknar, Håbo kommun, Uppland Örjan Hermodsson 2010 Svenska
19 Granskning skog & historia 2007 - över stock, sten och i snöyra : fornminnesinventering : Munktorp, Odensvi, Sura, och Ramnäs socknar Köpings och Surahammars kommuner, Västmanland Örjan Hermodsson 2008 Svenska
20 Granskning skogens kulturarv 2008 - Skog & Historia-granskning : Arboga socken och stad, Götlunda socken, Odensvi socken och Västervåla socken, Västmanland Örjan Hermodsson 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.