Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: östanbäck 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Östanbäcks by 1985 Svenska
2 DTECS Demonstrator Andreas Sandberg 2003 Svenska
3 Bilder kring en lanthandlarfamilj Gudrun Lundkvist 1987 Svenska
4 Östanbäck - kloster i svenska statskyrkan - lärarhäfte 1984 Svenska
5 Väg 877, Frostkåge–Ostvik, samt väg till Östanbäck, bärighetsåtgärder 2016-04-11T08:02:48+02:00 Okänt
6 Särskild undersökning av två fångstgropar inom Östanbäck 1:9, Raä 6:1 och 8:2 i Holm socken, Medelpad Anna-Karin Lindqvist 2009 Svenska
7 Ett ledningsschakt vid Simanbo - en delsträcka av huvudvattenledningen Örsingbo-Sala : antikvarisk kontroll : RAÄ 155, 157, 158, 159, 160, 185, Åkersbo, Sjöbo, Skinnarbo, Gullvalla, Simanbo, Östanbäck, Kila socken, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
8 Örsingbo - Gullvalla - byte av huvudvattenledning : särskild utredning etapp 1 : RAÄ Kila 155, 157, 158, 159, 160, 185, Örsingbo 1:5, Åkersbo 1:3, Gullvalla 11:3, 2:2, Skinnarbo 1:1, Simanbo 1:5, 1:24, Östanbäck 1:5, Västerfärnebo sn, Kila sn, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.