Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: A. Blytt 15 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Bidrag til Kundskapen om Norges Soparter (flera utgåvor) A. Blytt 1882-1896 Norska
3 Botanisk Reise i Valders og de tilgrændsende Egne A. Blytt 1864 Norska
4 Christiania omegns phanerogamer og bregner A. Blytt 1870 Norska
5 En Bestigning af Galdhöpiggen i 1864 A. Blytt 1866 Okänt
6 Essay on the immigration of the Norwegian Flora during alternating rainy and dry periods (with a coloured map of Norway.) A. Blytt 1876 Norska
7 Haandbog i Norges flora A. Blytt 1906 Norska
8 Norges hymenomyceter A. Blytt 1905 Norska
9 Om de fytogeografiske og fytopalæontologiske grunde forat antage klimatvexlinger under kvartærtiden A. Blytt 1893 Norska
10 Om to kalktufdannelser i Gudbrandsdalen med bemærkninger om vore fjelddales postglaciale geologi A. Blytt 1892 Norska
11 Om vegetationsforholdene ved Sognefjorden A. Blytt 1869 Norska
12 Spiselige Lavarter A. Blytt 1870 Norska
13 The probable cause of the displacement of beachlines - An attempt to compute geological epochs A. Blytt 1889 Norska
14 Norges flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende karplanter D. 2 Matthias Blytt 1874 Norska
15 Norges flora eller Beskrivelser over de i Norge vildtvoxende karplanter D. 3 Matthias Blytt 1876 Norska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.