Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Abraham Abrahamsson Hülphers 94 träffar

Titel Författare År Språk
1 Till Västerbottens läns historia och beskrivning - utdrag av Konung Karl XI:s dagbok rörande resan till Västerbotten 1694 : ex originali av Abr. A:son Hülphers Alfred Hjelmérus 1910 Svenska
2 Anmärkningar om folk-numerns förändringar i Westerås domkyrko församling på 148 år Abraham Abrahamsson Hülphers 1773. Svenska
3 Beskrivning över staden Trosa Abraham Abrahamsson Hülphers 1923 Svenska
4 Dagbok och samlingar uppå en resa om sommaren 1760, ifrån Westerås till Petersburg och Ryssland fram och åter sjöledes emellan Stockholm och Åbo, men sedan landsvägen igenom Finland, Nyland, Tawastland m.m Abraham Abrahamsson Hülphers 1886. Finska
5 Dagbok och samlingar uppå en resa om sommaren 1760, ifrån Westerås till Petersburg och Ryssland fram och åter sjöledes emellan Stockholm och Åbo, men sedan landsvägen igenom Finland, Nyland, Tawastland m.m Abraham Abrahamsson Hülphers 1886. Svenska
6 Dagbok öfwer en resa genom Dalarne år 1757 Abraham Abrahamsson Hülphers 1921 Svenska
7 Dagbok öfwer en resa genom Norrland 1758 Abraham Abrahamsson Hülphers 1978 Svenska
8-11 Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757 (flera utgåvor) Abraham Abrahamsson Hülphers 1957 Svenska
12-13 Dagbok öfwer en resa igenom de, under Stora Kopparbergs höfdingedöme lydande lähn och Dalarne år 1757. Af Abr. Abrah:son Hülphers. Wästerås, tryckt hos Joh: Laur: Horrn på desz förlag. 1762. =(Pl.titelbl.)= (flera utgåvor) Abraham Abrahamsson Hülphers 1762 1763 Svenska
14 Då, hans kongl. höghet, Swea rikes arf-furste, hertig af Östergöthland, prins Fredric Adolph efter lycklig fulländad utrikes resa, ankom til Westerås den 18 octob. 1777. Underdånigst af Abrah. Abrah:son Hülphers. Westerås, tryckt hos - Johan Laur. Horrn, 1777 Abraham Abrahamsson Hülphers 1777 Svenska
15 Då hans kongl. höghet, Sweriges rikes cron-prints Gustav, tillika med hennes kongl. höghet, cron-prinseszan Sophia Magdalena ifrån Danmark, under upresan til deras höga biläger, lyckeligen anlände til Wästerås den 24 october 1766. Öfwerlemnades - detta underdånigast af Abraham Abrah:son Hülphers. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1766 Abraham Abrahamsson Hülphers 1766 Svenska
16 Då hans kongl. majestät, wår stormägtigste allernådigste konung Gustaf, med sin höga kongl. svite, til Wästerås förwäntas, at möta hennes kongl. majestät änke-drottningen Lovisa Ulrica, och hennes kongl. höghet prinseszan Sophia Albertina - wid deras lyckeliga återkomst ifrån Preuszen den 20 septemb. 1772. Allerunderdånigst af Abraham Abr:son Hülphers. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, kongl. gymn. och consist. boktr. 1772 Abraham Abrahamsson Hülphers 1772 Svenska
17 Då hans kongl. maj:t wår allernådigste konung, den 30 maji 1771. återkom ifrån sina utländska resor, för at emottaga sin ärfda krona, yttrade en trogen undersåtare sin glädje, i aldradjupaste underdånighet. =Anon.= Stockholm, tryckt - hos Wennberg och Nordström, 1771 Abraham Abrahamsson Hülphers 1771 Svenska
18 Eskilstuna stad Abraham Abrahamsson Hülphers 1997 Svenska
19 Genealogisk tafla, som viser några grenar af fordom biskopens i Westerås m:r Olai Stephani Bellini efterkommande Abraham Abrahamsson Hülphers 1758 Svenska
20 Genealogiska samlingar 1:1 Samlingar av utkast till någre Adelige Slägters Genealogier : jämte åtskillige dermed samslägtade ofrälse ätter Samlade tid efter annan sedan först på 1700-talet af Ab. Hülphers Abrson., Volym 1:1 s. 1 - 188 Abraham Abrahamsson Hülphers 1700-talet Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.