Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Abraham von Stauden 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 En ny samling af reglor och logarithmer, uträknade och författade för at finna poli-högd eller ivarande latitudo på sjön, utan afseende på solens meridional altitudo, när man endast 2:ne gånger tager solens altitude antingen för eller eftermiddagen, och anmärker den imellan observationerne förflutne tiden genom et ordinairt byxsäcks-ur; då ock sanna tiden af dagen, enär solens största altitude togs, kan ärhållas i taflorne intil 30 sec. och än nogare igenom proportionerande, om den så skulle åstundas. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1767 Abraham von Stauden 1767 Svenska
2 Svar på herr jacktvärfs-commendeurens Heldenhjelms Memorial af den 12 oct. 1771 - Undert.: Abrah. von Stauden. Abraham von Stauden s.a. 1771 Svenska
3 Swar på herr generalen och commedeuren ! Ehrensverds nyligen af trycket utkomne memorial, rörande amiralitetet och marine-corpsen./(Abrah. von Stauden.) Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, 1769 Abraham von Stauden 1769 Svenska
4 Swar på herr jacktwärfs-commendeurens Heldenhjelms memorial af den 12 october 1771. =(Rubr.)=/(Abrah. von Stauden.) =S. impr.= Abraham von Stauden 1771 Svenska
5 Ödmjukt memorial. =(Rubr.)=/(Abrah. von Stauden.) (Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm, 1769.) Abraham von Stauden 1769 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.