Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Achatius Kahl 48 träffar

Titel Författare År Språk
1 Berättelse om Räddningsinstitutet i St. Råby - dess inkomster och utgifter för år 1844 1845 Svenska
2 Anmärkningar öfver "underdånigt förslag till förklaring öfver d:r Mårten Luthers lilla katekes, uppgjordt af dertill i nåder utsedde comitterade;" jemte grunder för en blifvande katekes-revision Achatius Kahl 1857 Svenska
3 Bröderna i Ohio, eller ny-protestantiska kyrkan i nord-amerikanska fristaterna Achatius Kahl 1853 Svenska
4 Commentatio academica de connexione linguarum arabicae et hebraeae, sacri codicis interpreti necessaria, cujus particulam primam ... publico examini subjicit Ach. Kahl ... respondente Petr. Vilh. Bjerkén ... In academia Carolina die xiv apr. mdcccxxi. H.a.m.s P. 1 Achatius Kahl 1821 Latin
5 Commentatio academica de connexione linguarum arabicae et hebraeae, sacri codicis interpreti necessaria, quam ... publico examini subjicit Ach. Kahl ... respondente Is. Thornberg, ostrogotho. In academia Carolina die viii junii mdcccxxi. H.p.m.s P. 3 Achatius Kahl 1821 Latin
6 Commentatio academica de connexione linguarum arabicae et hebraeae, sacri codicis interpreti necessaria, cujus particulam secundam ... publico examini subjicit Ach. Kahl ... respondente O. W. Hansson, scano. In academia Carolina die ix junii mdcccxxi. H.p.m.s P. 2 Achatius Kahl 1821 Latin
7 De allegorica Bibliorum interpretatione ex mente Origenis dissertatio theologica, cujus partem priorem ... publice defendet Achatius Kahl ... respondente Christiano Nauman, scano. In academia Carolina die xxxi mart. mdcccxxx D. 1 Achatius Kahl 1830 Latin
8 De allegorica Bibliorum interpretatione ex mente Origenis dissertatio theologica, cujus partem posteriorem ... publice defendet Achatius Kahl ... respondente G. W. Lange, gothoburgensi. In academia Carolina die xxxi mart. mdcccxxx D. 2 Achatius Kahl 1830 Latin
9 De recta interpretatione loci Horatiani: "Et male tornatos incudi reddere versus", Ars. Poët. v. 441 commentatio academica, qvam ... publico examine subjicit Ach. Joh. Kahl ... respondente Joh. Collander, gothoburgense. In acad. Carol. die III junii MDCCCXV. H.a.m.s Achatius Kahl 1815 Latin
10 De vaticiniis Messianis illorumque justa aestimatione dissertatio theologica, quam ... pro examine sacerdot. et pastor. publicae proponit Achatius Kahl ... respondente S. J. Stille, scano... Pars II:da. Die xv junii mdcccxxv p.m D. 2 Achatius Kahl 1825 Latin
11 De vaticiniis Messianis illorumque justa aestimatione dissertatio theologica, quam ... pro examine sacerdot. et pastor. publice proponit Achatius Kahl ... respondente A. G. Schröder, scano... Pars III:tia. Die xvi junii mdcccxxv a.m D. 3 Achatius Kahl 1825 Latin
12 De vaticiniis Messianis illorumque justa aestimatione dissertatio theologica, quam ... pro examine sacerdot. et pastor. publice proponit Achatius Kahl ... respondente O. C. Schlyter, scano... Pars I:ma. Die xv junii mdcccxxv a.m D. 1 Achatius Kahl 1825 Latin
13 De vestigiis scriptorum Tauleri in scriptis Lutheri dissertatio theologica, quam ... publice proponit Achatius Kahl ... respondente W. A. Nolleroth, scano. Pars I:ma. Die xxxi maji mdcccxxvi, a.m D. 1 Achatius Kahl 1826 Latin
14 De vestigiis scriptorum Tauleri in scriptis Lutheri dissertatio theologica, quam ... publice proponit Achatius Kahl ... respondente S. J. Johnson, gothoburgensi. Pars II:da. Die xxxi maji mdcccxxvi, a.p D. 2 Achatius Kahl 1826 Latin
15 Fortsättning af Kahls och Petterssons skriftvexling med theologiska faculteten i Köpenhamn Achatius Kahl 1831 Svenska
16 Latinska klassicitetens förfall - till Joh. Gust. Ek, med anledning af dess inbjudningsskrift vid rektorsombytet i Lund 1854 Achatius Kahl 1854 Svenska
17 Minnesord vid enkefru Catharina Charl. Tillanders jordfästning i Lunds domkyrka den 8 april 1856 Achatius Kahl 1856 Svenska
18 Minnesord vid enkefru prostinnan Johanna C. Bruzelii, född Sommar, jordfästning i Tommarps kyrka den 20 december 1847 Achatius Kahl 1848 Svenska
19 Minnesord vid fröken Marg. Ch. von Gröningers jordfästning i St. Bjellerups kyrka den 29 december 1847 - jemte biografiska anteckningar rörande familjen v. Gröninger m. m Achatius Kahl 1848 Svenska
20 Minnesord vid färgeri-fabrikören Jöns Petter Borgs jordfästning i Lunds domkyrka den 23 mars 1851 Achatius Kahl 1851 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.