Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Adolf von Post 7 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Fruktträdens rationella beskärning samt omympning och plantering m. m (flera utgåvor) Arthur Pekrun 1929 Svenska
3 Adliga ätten von Post N:o 687 Adolf von Post 1902 Svenska
4 Fleråriga blomsterväxter som i Sverige kunna odlas på kalljord - en bok för hem på landet och för villaträdgårdar Adolf von Post 1910 Svenska
5 Om de till foderodling föreslagna vilda fleråriga växterna Adolf von Post 1893 Svenska
6 Sveriges vigtigaste ogräsväxter och medlen till deras bekämpande Adolf von Post 1891 Svenska
7 Berättelse om den revision, som blifwit förrättad öfwer förwaltningen af Arméns Pensions- samt Arméns Enke- och Pupill-cassa i januari och februari månader år 1832 1832 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.