Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Alanärä 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Demand feeding behaviour in rainbow trout Anders Alanärä 1994 Engelska
2 Demand-feeding eller timerstyrd utfodring Anders Alanärä 1990 Svenska
3 Demand-feeding eller timerstyrd utfodring, Effekt på fosfor- och kväveförluster vid odling av regnbåge i kassar Anders Alanärä 1990 Svenska
4 Demand-feeding eller timerstyrd utfodring, Effekt på tillväxt, foderutnyttjande och slaktkvalitet hos regnbåge i kassodling Anders Alanärä 1990 Svenska
5 Early life history of Salmonid species Anders Alanärä 1990 Engelska
6 FOMA-projekt - Fiskodlingens närsaltsbelastning Anders Alanärä 2011 Svenska
7 Fortbildning av fiskodlare - optimering av utfodring i storskalig odling Anders Alanärä 2000 Svenska
8 Fosforbelastning i sötvatten - underlag för bedömning av produktionsvolym för fiskodling Anders Alanärä 1988 Svenska
9 Förslag till modeller för tillståndsbedömning av fiskodling, kontrollprogram och analys av miljöpåverkan Anders Alanärä 2012 Svenska
10 Kriterier för lokalisering av vatten lämpliga för fiskodling Anders Alanärä 2000 Svenska
11 Lokaliserings- och etableringsmetodik för fiskodling Anders Alanärä 1988 Svenska
12 Modern fiskevård - steg för steg Anders Alanärä 1995 Svenska
13 Odlingstäthetens inverkan på tillväxt och överlevnad vid startutfodring av rödingyngel Anders Alanärä 1990 Svenska
14 Optimering vid kommersiell fiskodling Anders Alanärä 2000 Svenska
15 Pelletologi - läran om fiskens foder Anders Alanärä 2002 Svenska
16 Reglering av regnbågens födointag via tidsbegränsad demand feeding teknik Anders Alanärä 1991 Svenska
17 Rödingeynglets tillväxt och överlevnad beroende på startutfodringstid och bottensubstrat Anders Alanärä 1990 Svenska
18 Utvärdering av rödingens tillväxt i svenska odlingar 1985-88 Anders Alanärä 1990 Svenska
19-20 Vandringsmönster hos tre populationer av Östersjölax (Salmo Salar L.) i Bottniska viken (flera utgåvor) Anders Alanärä 1988 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.