Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Gerdmar 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy - a historiographical case study of second Peter and Jude Anders Gerdmar 2001 Engelska
2-3 Vägar till Nya testamentet - metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig exegetik (flera utgåvor) Anders Gerdmar 2010 Svenska
4 Ett evigt förbund - festskrift till pastor Sten Nilsson 90 år Sten Nilsson 2005 Svenska
5 Roots of theological anti-Semitism - German biblical interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann Anders Gerdmar 2008 Engelska
6 Roots of Theological Anti-Semitism: German Biblical Interpretation and the Jews, from Herder and Semler to Kittel and Bultmann Anders Gerdmar uuuu-uuuu Okänt
7 Bibeln - Myt eller sanning? Anders Gerdmar 2015 Svenska
8-9 Guds ord räcker - evangelisk tro kontra romersk-katolsk (flera utgåvor) Anders Gerdmar 2016 Svenska
10-11 Att höra Guds röst (flera utgåvor) Anders Gerdmar cop. 2015 Svenska
12-13 HBTQ och Bibeln - svärdet genom svensk kristenhet (flera utgåvor) Anders Gerdmar 2023 Svenska
14-15 Det står skrivet - bibeltro kontra bibelkritik (flera utgåvor) Anders Gerdmar 2022 Svenska
16 Biblical creation on solid ground - arguments from science, philosophy and theology 2023 Engelska
17 Bibeltro - nio teologer om bibelsyn och bibelbruk Anders Gerdmar 2022 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.