Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Gustaf Hollander 28 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 De notionibus libertatis et legis commentationes. Quas ... Mag. A. Gust. Hollander et Carolus Gustav. Norén, Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XVIII Mart. MDCCCXLVI. H. A. M. S., p. 1 (flera utgåvor) Anders Gustaf Hollander 1846 Latin
3-4 De notionibus libertatis et legis commentationes. Quas ... Mag. A. Gust. Hollander et Carolus Laur. Joh. Fagrell, Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XXI Mart. MDCCCXLVI. H. P. M. S., P. 3 (flera utgåvor) Anders Gustaf Hollander 1846 Latin
5-6 De notionibus libertatis et legis commentationes. Quas ... Mag. A. Gust. Hollander et Olavus Setréus, Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XVIII Mart. MDCCCXLVI. H. P. M. S., p. 2 (flera utgåvor) Anders Gustaf Hollander 1846 Latin
7-8 Ethices methodo genetica delineatæ specimen quod ... Mag. A. Gust. Hollander et Claudius Julius Rabe stip. Stiegler. Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XII Dec. MDCCCXLV. H. A. M. S., p. 1 (flera utgåvor) Anders Gustaf Hollander 1845 Latin
9 Ethices methodo genetica delineatæ specimen quod ... Mag. A. Gust. Hollander et Gust. Thiodolf. Svante Bergman Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XIII Dec. MDCCCXLV. H. A. M. S., p. 3 Anders Gustaf Hollander 1845 Latin
10 Ethices methodo genetica delineatæ specimen quod ... Mag. A. Gust. Hollander et Nicol. Axelius Kullberg stip. Victorin. Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XII Dec. MDCCCXLV. H. P. M. S., P. 2 Anders Gustaf Hollander 1845 Latin
11 Tankar om kritiker Afdelning 1-12 - afhandling som med vidtberömda Philos, Facultetens tillstånd Per Daniel Amadeus Atterbom 1841-1845 Svenska
12 Om gotiska folkstammens österländska härkomst, invandring i Skandinavien och äldsta religionsformer Anders Gustaf Hollander 1889 Svenska
13-14 Om svearnas förskandinaviska historia - om läget af Asahem och nordiska gudalärans ursprung etc (flera utgåvor) Anders Gustaf Hollander 1892 Svenska
15 Svenska undervisningsväsendets historia i sitt sammanhang med odlingens allmänna utveckling 1, Tiden före 1724 Anders Gustaf Hollander 1884 Svenska
16 Stadgar för den i Borås till understöd för tjenstefolk derstädes grundade inrättning 1862 Svenska
17-18 Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Anders Gustaf Hollander af Vestgötha nation och offentligen försvaras ... d. 9 febr. 1842. ... 4 (flera utgåvor) Per Daniel Amadeus Atterbom 1842 Svenska
19 De logismo et individualismo diversisque eorum in mores et religionem momentis dissertatio cujus partem priorem ... Andr. Gust. Hollander ... et Josephus Liborius Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLIII. H. A. M. S p. 1 Anders Gustaf Hollander 1843 Latin
20 De logismo et individualismo diversisque eorum in mores et religionem momentis dissertatio cujus partem posteriorem ... Andr. Gust. Hollander ... et Ivar. Udalr. Sörensson stip. Victorin. Vestrogothi. In Audit. Gustav. die XIII Jun. MDCCCXLIII. H. P. M. S p. 2 Anders Gustaf Hollander 1843 Latin

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.