Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Haglund 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Aktieoptionshandelns påverkan på handeln i den underliggande aktien Anders Haglund 1986 Svenska
2-3 Bohuslän - en bok för skola och hem (flera utgåvor) 1930 Svenska
4 Historia för folkskolan D. 3, Nr 1, Omfattande den världshistoriska bakgrunden till Sveriges historia Carl Grimberg 1930 Svenska
5 Historia för folkskolan D. 2 Nr 2, Omfattande den världshistoriska bakgrunden till Sveriges historia, Förkortad uppl Carl Grimberg 1930 Svenska
6 Svensk kommunal- och statskunskap Carl Grimberg 1929 Svenska
7 Sveriges historia för folkskolan Carl Grimberg 1935 Svenska
8 Svensk kommunal- och statskunskap för folkskolor och folkhögskolor Carl Grimberg 1919 Svenska
9 Implementation of the viscous terms in the Navier-Stokes equations Anders Haglund 1993 Engelska
10-12 Extern- och internredovisning i kommuner och landsting (flera utgåvor) Björn Brorström 1998 Svenska
13-14 Kommunal redovisningslag - beskrivning och tolkning (flera utgåvor) Björn Brorström 2000 Svenska
15 Naturen i Stockholms län - en utflyktsguide Per Collinder 1994 Svenska
16-17 Kommunal BAS-plan - introduktion till praktisk hantering av kommunal externredovisning och flerdimensionell redovisning (flera utgåvor) Anders Nilsson 1992 Svenska
18 Ekonomistyrning i förändring - kommunal förnyelse och effektivisering Anders Haglund 1993 Svenska
19 Våra nya kommuner - organisation, verksamhet, ekonomi, personal Nils Knutsson 1993 Svenska
20 Ekonomistyrning i utveckling Bengt Andersson 1990 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.