Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Haglund 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Uppföljning av Natura 2000 i Sverige - Uppföljning av habitat och arter i Habitatdirektivet  samt arter i Fågeldirektivet Johan Abenius 2005 Svenska
2 Ekonomistyrning i utveckling Bengt Andersson 1990 Svenska
3-4 Bohuslän - en bok för skola och hem (flera utgåvor) 1930 Svenska
5-7 Extern- och internredovisning i kommuner och landsting (flera utgåvor) Björn Brorström 1998 Svenska
8-10 Förvaltningsekonomi - en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting (flera utgåvor) Björn Brorström 2014 Svenska
11-15 Kommunal redovisningslag - beskrivning och tolkning (flera utgåvor) Björn Brorström 2008 Svenska
16 Naturen i Stockholms län - en utflyktsguide Per Collinder 1994 Svenska
17 Inventering av vegetation och skogstillstånd i Tyresta, PMK-område söder om Stockholm Bo Eknert 1984? Svenska
18 Kommunal bokförings- och redovisningslag - kommentarer och tolkning Ola Eriksson 2019 Svenska
19 Miljökonsekvensbeskrivning - kårhus och entré vid Stockholms universitet : samrådshandling Arne Forssén 2001 Svenska
20 Historia för folkskolan D. 2, Nr 2, Omfattande den världshistoriska bakgrunden till Sveriges historia, Förkortad uppl Carl Grimberg 1930 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.