Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Hylander 140 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio theologico-historica, de statu religionis patriæ, inde ab initiis illius, ad nostra usque tempora, quam, venia amplissimi theologorum ordinis, præside patre, Andrea Hylander, ... respondens filius, Sven Hylander, Lundensis, modeste exhibet, die 5 Dec. a. o. r. 1814 Anders Hylander 1814 Latin
2 Bibliska språk, och wersar, utur swenska kyrke-psalmboken, rörande salighetens grund, medel, och ordning. Sammandragne och jämnförde af Anders Hylander ... Lund 1805. Tryckt hos profeszorn dokt. Johan Lundblad 1805 Svenska
3 Ad festum celebrandum diem, quo ritu a majoribus accepto, novus inaugurabitur civitatis academicæ moderator, litterarum patronos et cultores, pro ordine ac dignitate, perofficiose invitat Academiæ Carolinæ h. t. rector, Andreas Hylander Anders Hylander 1808 Latin
4-5 Ad parentalem celebrandum diem in memoriam viri, dum inter nos fuit, longe celeberrimi m. Laurentii P. Munthe, juris naturæ ac disciplinæ moralis professoris moestos invitat auditores Academiæ Carolinæ rector Andreas Hylander (flera utgåvor) Anders Hylander 1807 Latin
6 Alt folket, som dit gånget war, att se härpå, då de sett hade hwad där skedde, slogo de sig för sina bröst, och gingo hem igen. Förestäldt uti förmanings-talet, den 9 febr. 1803, på afrättsplatsen wid Dalby, sedan fångarne: Anders Persson - Gustaf Hansson, och Knut Truedsson, undergått dödsstraffet, för begångne miszgerningar, hållet af Anders Hylander ... Lund 1803, trykt hos profess. dokt. Joh. Lundblad Anders Hylander 1803 Svenska
7 Den bäste husbonde, och den saligaste tjenst, förestälde första söndagen i adventet, af Anders Hylander ... Lund 1802. Tryckt hos professoren, doctor Joh. Lundblad Anders Hylander 1802 Svenska
8 Bönen Fader wår. =(Rubr.)= (Andra uplagan.) =Anon.= (Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1811. Säljes för 1/4 skilling banco stycket, och kan i parti fås hos bokbindaren H.C. Richter, 100 för 18 skill. banco.) Anders Hylander 1811 Svenska
9 Bönen Fader wår. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt hos direct. Johan A. Carlbohm, 1810. Säljes för 1/4 skill. banco exempl., och kan i parti fås hos bokbindaren H.C. Richter, 100 för 18 skill. banco.) Anders Hylander 1810 Svenska
10 Bönen Fader wår. =(Rubr.)= (Sjette upplagan.) =Anon.= (Stockholm, 1816. Tryckt hos P. Sohm, kongl. fält-boktryckare, directeur och ridd. af k.w.o. Säljes för 3 rst. banco stycket, och kan i parti fås i bokbindare-ålderman Caloanders - bod wid strömqwarnen, 100 för 18 sk. banco.) Anders Hylander 1816 Svenska
11 Bönen Fader wår. =(Rubr.)= (Sjunde upplagan.) =Anon.= (Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1822. Säljes för 3 rst. banco stycket, och kan i parti fås uti Holmbergska bokhandeln samt hos bokbindare-åldermännen Caloander och Richter - 100 för 18 sk. banco.) Anders Hylander 1822 Svenska
12 Bönen Fader wår. =(Rubr.)= (Tredje upplagan.) =Anon.= (Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1813. Säljes för 3 rst. banco stycket, och kan i parti fås på boktryckeriet wid Kongsholmstorget, och hos bokbindare ålderman Richter, 100 - för 18 sk. banco.) Anders Hylander 1813 Svenska
13 De christne ett lycksaligt folk, förestäldt i högmäszo-predikan, på tredje söndagen i adwentet, uti Lunds domkyrka, år 1791, af Anders Hylander ... Lund 1797. Tryckt hos professor Johan Lundblad Anders Hylander 1797 Svenska
14 Commentatio de Ahrone, summisque Judæorum pontificibus, messiæ typis, quam ... præside Andr. Hylander ... pro dignitate candidatoria, modeste exhibet auctor Ach. Kahl ... die 10 febr. a. o. r. 1821 Anders Hylander 1821 Latin
15 Commentatio de Jehovah, qualis a prophetis ante exilium describitur, cujus part. primam ... praeside Andrea Hylander ... pro candidatura theologica modeste exhibent J. Gustavus Waldenström ... In academia Carolina die Maji MDCCCXVIII P. 1 Anders Hylander 1818 Latin
16 De origine Jesu, divina atque æterna, disputatio theologica, quam ... præside viro max. venerando Andr. Hylander ... pro candidatura theologica, modeste exhibent auctor Andr. L. Selander, philos. magister. Die 8 dec. a. 1810 P. 1 Anders Hylander 1810 Latin
17 De vero actuum gratiæ divinæ ordine, ex dicto act. 26: 17 18. Dissertatio philologico-theologica, quam ... præside viro max. venerando, Andr. Hylander ... pro candidatorio in th. honore, modeste exhibent auctor Salomon Uddo Sundelius ... Die 8 jun. a. o. r. 1816 Anders Hylander 1816 Latin
18 Den i Christo, för alla arma syndare, öppna hälsobrunnen, föreställd uti högmäszo-predikan, 14:de söndagen efter h. tref:dag, i Malmö stadskyrka, af Anders Hylander, år 1818. Christianstad 1820. Tryckt uti hof-sekret. Cedergréens boktryckeri Anders Hylander 1820 Svenska
19 Deras salighet, som höra Guds ord och gömma det, förestäld uti en christelig predikan, på femte söndagen, efter heliga trefalldighetsdag, år 1805, af Anders Hylander ... Christianstad 1812. Tryckt hos Fredr. F. Cedergréen Anders Hylander 1812 Svenska
20 Deras salighet, som se sonen, och tro på honom, förestäld, då konungens troman, biskopen öfwer Lunds stift ... Petrus Munck, med tillbörlig heder, befordrades till sitt hwilorum, uti Lunds domkyrka, den 20 september 1803, af Anders Hylander ... Lund, 1803, tryckt hos direktören Christian Fr. Berling Anders Hylander 1803 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.