Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Petersen 98 träffar

Titel Författare År Språk
1 Perspektiver på jødisk apologetik 2007 Danska
2 Kære samfund - en debatbog i anledning af Jørn Henrik Petersens 60 års fødselsdag 2004 Danska
3 Northern lights on the Dead Sea scrolls - proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006 2009 Engelska
4 Contextualising early christian martyrdom c2011 Engelska
5 Theoretical and empirical investigations of divination and magic - manipulating the divine 2021 Engelska
6 Exploring grief - towards a sociology of sorrow 2020 Engelska
7-9 Systembeskrivning (flera utgåvor) Christian Andersen 1977 Svenska
10 Det fællesnordiske forskningsprojekt vedrørende små og mellemstore virksomheder Bd 3, Nyetableringer i Norden = Yritysten perustaminen pohjoismaissa - ett samnordiskt projekt på uppdrag av Nordiska ministerrådet 1980 Danska
11 Gröna Lund - om människor på ett nöjesfält Anders Petersen 1973 Svenska
12 DAT-synkroniseringsenhet - DAT-synchronizer Attila Berènyi 1995 Svenska
13 Vallø og omegn - en historisk skildring Anders Petersen 1877 Danska
14 Den jonstrupske Stat - personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884 med Tillæg og Rettelser til 1891 Anders Petersen 1891 Danska
15 Sjællands Stifts Degnehistorie - et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie udarbejdet efter Kirkeböger og Arkivdokumenter Anders Petersen 1899 Danska
16 Fängelse Anders Petersen 1984 Svenska
17 Rågång till kärleken Göran Odbratt 1991 Svenska
18 En dag med cirkus Mona Larsson 1977 Danska
19 En dag på cirkus Mona Larsson 1976 Svenska
20 Alla nämnders ansvar - kommunal handikappolitik 1987 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.