Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Schærström 38 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arbete i u-land 1979 Svenska
2 Världen som universitet - tips och råd till dig som funderar på att studera utomlands Dagmar Bergström 1994 Svenska
3 Människa och teknik i framtidssamhället Eskil Block 1976 Svenska
4 Asby prästgård - samhällsorganisation och resursförändringar under hundra år Reinhold Castensson 1977 Svenska
5 Barnhälsovetenskap 2013 Svenska
6 Den diagnostiserade människan - sjukdom utan gränser 2014 Svenska
7 Geography and health - a Nordic outlook 2014 Engelska
8 Gotska Sandön - en tvärfacklig beskrivning 2007 Svenska
9 Kawamodellen - kulturrelevant arbetsterapi Michael K. Iwama 2012 Svenska
10 Kampen kan börja cop. 2010 Svenska
11 Barn, motivation & ansvar Bok 1 - strategier för att utveckla hänsynsfulla, mottagliga och ansvarskännande barn, det som är kärnan i undervisning, inlärning och bestående motivation Marvin Marshall 2016 Svenska
12 Maskeradbalen cop. 2010 Svenska
13 Migration, work environment and health - documentation from a workshop 8-9 October 1999, Stockholm 2001 Engelska
14 Natur och samhälle i Estland 1991 Svenska
15-16 Platsen, individen och folkhälsan - teorier, metoder och tolkningar (flera utgåvor) 2005 Svenska
17 Levnadsvanor - en klinisk handbok Stephan Rössner 2014 Svenska
18 Arbete utan gränser? - nya former för arbetsorganisation och nya tankar om arbetshälsa: sammandrag TUTB-SALTSA konferens 25-26 september 2000, Bryssel Anders Schaerström 2002 Svenska
19 Distansarbete - fakta, förutsättningar, funderingar Anders Schaerström 1997 Svenska
20 Medicinsk geografi - en litteratur- och ämnesöversikt Anders Schaerström 1989 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.