Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Fejes 65 träffar

Titel Författare År Språk
1 Yrkesdidaktikens mångfald 2017 Svenska
2 Recognition of prior learning - research from around the globe 2016 Engelska
3 Att visa vad man kan - erfarenheter från ett regionalt nätverk för validering av yrkeskompetens Per Andersson 2003 Svenska
4-5 Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens - erfarenheter från Nätverk Sörmland (flera utgåvor) Per Andersson 2003 Svenska
6-8 Kunskapers värde - validering i teori och praktik (flera utgåvor) Per Andersson 2010 Svenska
9 Constructing the adult learner - a governmentality analysis Andreas Fejes 2006 Engelska
10 Kortutbildade och Vuxenutbildning - en kunskapsöversikt. Underlagsrapport Andreas Fejes 2015 Svenska
11 Redo för komvux? - hur förbereder ämneslärarprogrammen och yrkeslärarprogrammen studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning? Andreas Fejes 2019 Svenska
12 Anställningsbarhet - perspektiv från utbildning och arbetsliv 2009 Svenska
13 Utbildning och hälsa i nationens intresse - styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning Erika Åkerblom 2019 Svenska
14-15 Handbok i kvalitativ analys (flera utgåvor) 2012 Svenska
16 Foucault and lifelong learning - governing the subject 2008 Engelska
17 Validering integrerad i lärprocesser - erfarenheter av kompetensutveckling för omvårdnadspersonal inom ramen för kompetensstegen Andreas Fejes 2008 Svenska
18 Lärandets mångfald - om vuxenpedagogik och folkbildning 2013 Svenska
19 Foucault and lifelong learning - governing the subject Andreas Fejes 2008 Engelska
20 The confessing society - Foucault, confession and practices of lifelong learning Andreas Fejes 2013 Engelska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.