Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Sandberg 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Social geografi och etniska relationer Roger Andersson 1992 Svenska
2 En tid av möten - arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016 Kristina Hellqvist 2017 Svenska
3 A time of encounters - the work with asylum seekers and new arrivals in the parishes of the Church of Sweden 2015-2016 Kristina Hellqvist 2017? Engelska
4 A simple statistical cache sharing model for multicores Sweden Linköping 2011 November 23-25 4th Swedish Workshop on Multicore Computing MCC-2011 Andreas Sandberg 2011 Engelska
5 A Software Technique for Reducing Cache Pollution 3rd Swedish Workshop on Multi-Core Computing (MCC 2010) Andreas Sandberg 2010 Engelska
6 DTECS Demonstrator Andreas Sandberg 2003 Svenska
7 Efficient detection of communication in multi-cores 2nd Swedish Workshop on Multi-Core Computing (MCC 2009) Andreas Sandberg 2009 Engelska
8 Full Speed Ahead - Detailed Architectural Simulation at Near-Native Speed Andreas Sandberg 2014 Engelska
9 Församlingar mot strömmen - befolkningsförändringar och verksamhetsutveckling på regional och lokal nivå inom Svenska kyrkan Andreas Sandberg 2009 Svenska
10 Integrationens arenor - en studie av flyktingmottagande, arbete, boende, förenings- och församlingsliv i tre kommuner = Arenas of integration : a study of refugee policy, employment, housing, and social and community affiliations in three Swedish municipalities Andreas Sandberg 1998 Svenska
11-12 Observing Lyman alpha emitters - How does Lyman alpha escape from galaxies? (flera utgåvor) Andreas Sandberg 2016 Engelska
13 Reducing Cache Pollution Through Detection and Elimination of Non-Temporal Memory Accesses November 13-19 2010 LA New Orleans Storage and Analysis Networking 2010 ACM/IEEE International Conference for High Performance Computing Andreas Sandberg 2010 Engelska
14-15 Understanding Multicore Performance - Efficient Memory System Modeling and Simulation (flera utgåvor) Andreas Sandberg 2014 Engelska
16 Lichenum dianome nova, quam ... publico examini subjicit = subjiciunt Elias Magnus Fries ... et Anders Sandberg, calmariensis. In acad. Carolina die XVII dec. MDCCCXVII Elias Fries 1817 Latin
17 Inbjudning till det andra allmänna svenska prestsällskapsmötet uti hufvudstaden 1854 Svenska
18 En prest i sin prydning. Protocoll wid biskops-wisitationen med Calmar slottsförsamling, år 1828. 1:sta häftet 1828 Svenska
19 Altitudinis montium ope barometri æstimandæ methodus, quam ... modeste exhibent mag. Andr. Sandberg et Johannes Magnus Runkrantz, Calmarienses. In auditorio Carolino die XV junii MDCCCXXV P. 1 Anders Sandberg 1825 Latin
20 Anförande i högv. presteståndets plenum, då Kongl. maj:ts nåd. proposition, angående en utvidgad religions-frihet och vissa dermed gemenskap egande ämnen, remitterades till höglofl.lag-utskottet, den 22 juni 1857 - Rubr. Anders Sandberg 1857 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.