Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Andreas Simonis Kexlerus, 1600-t 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Almanach 1669 Andreas Simonis Kexlerus, 1600-t 1668 Svenska
2 Almanach på thet åhr ... 1666 Andreas Simonis Kexlerus 1665 Svenska
3 Almanach på åhret Christi 1678 Andreas Simonis Kexlerus, 1600-t 1677 Svenska
4 En christeligh predijkan, öfwer altarens sacramente Herrans nattward Andreas Simonis Kexlerus, 1600-t 1689 Svenska
5 Een christeligh predikan öfwer Herrans böön Fader wår, etc Andreas Simonis Kexlerus, 1600-t 1680 Svenska
6 Narfwa stadz loff- och tacksäyelsepredikan, som åhrligen aff 2. Maccab. bookz X. cap. V. l. ad 10. predikes den 6 september - nu vthi pennan eenfaldeligen fattat (såsom then eliest åthskillige gångor så i Narfwens swenska som finska försambling aff migh hållen är) Andreas Simonis Kexlerus 1680 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.