Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anita Franke 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Utvärdering av samlad skoldag i Linköpings kommun - läsåret 1979/80 Hillevi Andersson 1980 Svenska
2 Utvärdering av samlad skoldag i Linköpings kommun Delrapport 1 - läsåret 1979/80 Hillevi Andersson 1980 Svenska
3 Utvärdering av samlad skoldag i Linköpings kommun Delrapport 2, Ekonomi, organisation och undersökningsresultat - läsåret 1979/80 Hillevi Andersson 1980 Svenska
4 Utvärdering av samlad skoldag i Linköpings kommun Delrapport 3, Konstruktion av ett attitydtest : lågstadielärares attityd till samlad skoldag - läsåret 1979/80 Hillevi Andersson 1980 Svenska
5-6 Tankar om vägtrafiken - en intervjuundersökning med olika förargrupper kring biltrafik och trafiksäkerhet (flera utgåvor) Lars Owe Dahlgren 1992 Svenska
7 Förarutbildningssystemet i Sverige Anita Franke 1995-1996 Svenska
8 Förarutbildningssystemet i Sverige Delrapport 1, En historisk beskrivning av förarutbildningssytemet i Sverige Anita Franke 1995 Svenska
9 Förarutbildningssystemet i Sverige Delrapport 2, Olika utbildningsaktörers syn på den aktuella kursplanen Anita Franke 1996 Svenska
10 Förarutbildningssystemet i Sverige Delrapport 3, Förarutbildningssystemet i Sverige och dess aktuella kursplan, behörighet B Anita Franke 1996 Svenska
11 Handledning i praktiken - en studie av handledares och lärarkandidaters uppfattningar av handledning i lärarutbildningens praktikdel Anita Franke 1990 Svenska
12-13 Högskolepedagogisk handledning - erfarenheter av pedagogisk förnyelse vid Högskolan i Halmstad (flera utgåvor) Anita Franke 2007 Svenska
14 Lärande handledningssamtal - en pilotstudie om handledning av svenskundervisning Anita Franke 2005 Svenska
15 Olika sätt att erfara doktorandhandledning - en studie med doktorandhandledning Anita Franke 2002 Svenska
16 Pedagogisk resurs på basenhet - en intervjuundersökning med personal inblandade i utvecklingsarbete med ökad samverkan mellan Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset i Linköping Anita Franke 1991 Svenska
17-19 Praktikhandledning - att låta lära och att lära ut : kunskapsbildning genom handledningssamtal och intervjuer kring lärarstuderandes undervisningspraktik (flera utgåvor) Anita Franke 2011 Svenska
20 Praktikhandledning och mentorskap - att låta lära och att lära ut Anita Franke 1997 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.