Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anna Pettersson 152 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ocular aberrations and visual quality in aspheric and multifocal contact lenses Anna Lindskoog Pettersson 2011 Engelska
2-3 Grönatakhandboken (flera utgåvor) 2021 Svenska
4-5 Arbetsförhållanden och hälsa på företag som arbetar med kunder på distans (flera utgåvor) 2003 Svenska
6 Att lära och utvecklas i sin profession 2015 Svenska
7 Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Remiss 2016-05-23 Dnr 15-33. Marita Blomkvist 2016 Svenska
8 Remissvar VR 2016/93 till Bokföringsnämnden rörande K2 Marita Blomkvist 2016 Svenska
9 Distribution of metals in sediment and water ot the upper reaches of the Vistula river, Poland Angelica Brolin 1998 Engelska
10 Alice i Underlandet Pjästext - version 4 Lewis Carroll 2016 Svenska
11 Monazit i Obbhult-komplexet - en pilotstudie Anna Eklöv Pettersson 2013 Svenska
12 Explosives detection - a technology inventory 2006 Engelska
13 Parametriskt uppbyggda sidokrockmodeller Elaine Forssell 2003 Svenska
14 SO för lärare 4-6 Olof Franck 2021 Svenska
15 Flickor i prostitutionens riskzon Catarina Fredriksson 1988 Svenska
16 Fagersjö ʻstationssamhälleʾ - en bebyggelsehistorisk undersökning Elisabet Hansson 1988 Svenska
17 Vad har man! - Vad vill man ha? - lärarnas pedagogiska status vid SLU : en kartläggning gjord våren 1994 Anna Hennergren-Pettersson 1994 Svenska
18 Nulägesbeskrivning av E4-sträckan Rutvik-Börjelslandet - undersökning av oskyddade trafikanters behov av gång- och cykelväg Jenny Holmgren 2003 Svenska
19 Hedda Gabler Henrik Ibsen 2016 Svenska
20 Vildanden Pjästext Henrik Ibsen 2015 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.