Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anne Hammarström 31 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Ungdomsarbetslöshet och ohälsa - resultat från en två-årsuppföljning = Youth unemployment and ill health : results from a two-year follow-up study (flera utgåvor) Anne Hammarström 1986 Svenska
3 Olycksfall bland barn och ungdomar i Luleå kommun 1985 Urban Janlert 1986 Svenska
4 Olycksfallsregistrering bland barn och ungdomar i Luleå kommun 1985-1986 Anne Hammarström 1988 Svenska
5 Hur mår ni flickor och pojkar? - en femårsuppföljning av ungdomars arbete och hälsa Anne Hammarström 1990 Svenska
6 Tabellbilaga till boken "Arbetslöshet och ohälsa - om ungdomars livsvillkor" Anne Hammarström 1995 Svenska
7 Vi mår ganska bra, men - rapport från elevenkäter i åk 3 och åk 6 om skolmiljö och hälsa Katja Gillander Gådin 1997 Svenska
8 Skaderegistrering i Piteå sjukvårdsdistrikt 1990-1991 - huvudrapport Anne Hammarström 1991 Svenska
9 Att vilja och att välja - en kvalitativ studie om valmöjligheter, underordning och hälsa bland unga kvinnor Lena Wännman 1998 Svenska
10 Vad gör Du och hur mår Du? - en studie av ungdomars hälsa Mehmed Novo 1998 Svenska
11-12 Arbetslöshet och ohälsa - om ungdomars livsvillkor (flera utgåvor) Anne Hammarström 1996 Svenska
13 Skolelevers arbetsmiljö och hälsa ur ett könsteoretiskt perspektiv - baslinjestudie HT 1993 Katja Gillander Gådin 1994 Svenska
14 Hälsa åt alla! - om en socialistisk hälso- och sjukvårdspolitik 1982 Svenska
15-17 Genusperspektiv på medicinen - två decenniers utveckling av medvetenheten om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik (flera utgåvor) Anne Hammarström 2005 Svenska
18-19 Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv - arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld (flera utgåvor) Anne Hammarström 2008 Svenska
20 Arbetslöshetens villkor - om ungdomsarbetslöshet och marginalisering i de nordiska länderna Anne Hammarström 1998 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.