Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Arne Andersson, jordbruksforskare 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Deposition av spårelement med nederbörden Arne Andersson, jordbruksforskare 1988 Svenska
2 Erfarenheter från odlingsförsök med kommunal avfallskompost - Results from fertilization experiments with composted municipal refuse Arne Andersson, jordbruksforskare 1979 Svenska
3 Heavy metals in the soil environment - on their retention, distribution and amounts, on the influence of fertilization measures, and on methods of analysis Arne Andersson, jordbruksforskare 1976 Engelska
4 Kvicksilvret i marken Arne Andersson, jordbruksforskare 1969 Svenska
5 Stallgödselanvändningen - miljö- och uthållighetsaspekter Arne Andersson, jordbruksforskare 1999 Svenska
6 Tungmetaller i handelsgödsel, stallgödsel och kalk - kadmiumbudget för åkermarken = Heavy metals in commercial fertilizers, manure and lime : cadmium balance for cultivated soils Arne Andersson, jordbruksforskare 1977, tr. 1978 Svenska
7 Tillståndet i svensk åkermark = - Current status of Swedish arable soils Jan Eriksson 1997 Svenska
8-10 Säker bekämpning (flera utgåvor) 2012 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.