Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Arne Losman 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 The age of New Sweden 1988 Engelska
2 En värld i miniatyr - kring en samling från Gustav II Adolfs tidevarv Hans-Olof Boström 1982 Svenska
3 Adelsböcker och stormansbibliotek Sten G. Lindberg 1969 Svenska
4 Ansikten - Matthaeus Merian den yngres porträtt på Skokloster Arne Losman 1996 Svenska
5 Carl Gustaf Wrangel - nyhetsjägare och kulturkonsument Arne Losman 1981 Svenska
6-7 Carl Gustaf Wrangel och Europa - studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat = Carl Gustaf Wrangel und Europa : Studien über die kulturellen Verbindungen im Umkreis eines Magnaten des 17. Jahrhunderts = Carl Gustaf Wrangel and Europe : studies in cultural communications of a Swedish 17th century aristocrat (flera utgåvor) Arne Losman 1980 Svenska
8 Heliga Birgitta på Skokloster Arne Losman 2003 Svenska
9 I grevarnas tid - en Brahe-historia genom 400 år Arne Losman 1994 Svenska
10 Medicin på Skokloster Arne Losman 1971 Svenska
11 Ord på vägg - skynda långsamt och andra tänkespråk = Writing on the wall : hasten slowly and other maxims Arne Losman 2002 Flerspråkigt verk
12 Äldre vetenskapliga instrument på Skokloster - scientific instruments of the 16th-18th centuries at Skokloster castle Arne Losman 1975 Svenska
13 Mecenat artystyczny ksi⁰aż⁰at Pomorza Zachodniego - materialy z sesji Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia historyków sztuki w Zamku Królewskim w Warszawie 21-22 listopada 1986 r 1990 Polska
14 Skokloster-böcker - 1466-1840 : utställningskatalog 1983 Skoklosters slott 1983 Svenska
15 Studien zur europäischen Rezeption deutscher Barockliteratur - Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitsgespräches vom 20. bis 22. Mai 1981 in der Herzog August Bibliothek 1983 Franska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.