Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: August von Kotzebue 400 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Nyare theaterstycken af Aug. von Kotzebue. Första delen; första häftet. Öfversättning af Gabriel Eurén Del 1 (flera utgåvor) August von Kotzebue 1798 Svenska
3 Nyare theaterstycken Del 2, Första delen; andra häftet. Stockholm. Tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1801. 06, 162, 68 s August von Kotzebue 1801 Svenska
4 Nyare theaterstycken af Aug. von Kotzebue. Andra delen första häftet. Öfversättning af Gabriel Eurén Del 2 August von Kotzebue 1802 Svenska
5 Egendomen vid landsvägen - lustspel i en akt August von Kotzebue 1846 Svenska
6 Villervallan - komedi i fem akter August von Kotzebue 1857 Svenska
7 En hufvudpassion - lustspel med sång i tre akter August von Kotzebue 1856 Svenska
8 August von Kotzebue's sämmtliche dramatische Werke 28 August von Kotzebue 1828 Tyska
9 Hjernans organer - komedi i tre akter August von Kotzebue 91 s Svenska
10 De svartsjuka makarne - lustspel i 4 akter August von Kotzebue 1812 Svenska
11 Preussens ältere Geschichte August von Kotzebue 1808 Tyska
12 Preussens ältere Geschichte 4 August von Kotzebue 1808 Tyska
13 Der alte Leibkutscher Peter des Dritten - eine wahre Anekdote August von Kotzebue 1799 Tyska
14 De okände, eller Verldsförakt och ånger; drame i fem akter. Af Didric Gabriel Björn. Första gången upförd: på svenska dramatiska theatern, den 30 junii 1791 August von Kotzebue 1791 Svenska
15 Arrendatorn Feldkümmel. Komedi i fem akter, af August v. Kotzebue. Fri öfversättning August von Kotzebue 1815 Svenska
16 Den tyska baron, eller Nöd utan bekymmer och bekymmer utan nöd. Komedi i fem akter af A. v. Kotzebue. Fri öfversättning. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1813 August von Kotzebue 1813 Svenska
17 Den besynnerlige, eller Den uprättade oskulden; moraliskt lustspel uti tre akter; af D.G. Björn. Första gången upfördt på svenska comiska theatern den 7 martii 1792 Didric Gabriel Björn 1792 Svenska
18 Den landförviste, eller Fattigdomen och den ädla stoltheten. Drame i tre acter. Fri öfversättning af M. Altén. A.F.F. von Kotzebue August von Kotzebue 1796 Svenska
19 Cora, eller Solens prästinna, drame i fem acter af August v. Kotzebue. Öfversättning af Gabriel Eurén. Antagen at upföras på kongl. dramatiska theatern. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium August von Kotzebue 1794 Svenska
20 Eremiten, eller Faders-hjertat. Skådespel blandadt med sång, af Aug. v. Kotzebue. Fri öfversättning af Gabriel Eurén. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio August von Kotzebue 1797 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.