Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Axel Gabriel Silverstolpe 63 träffar

Titel Författare År Språk
1 Grekiska historien i sammandrag, af Goldsmith. Öfversättning af Axel Gabriel Silverstolpe. Stockholm, tryckt hos C.F. Marquard, 1806 Oliver Goldsmith 1806 Svenska
2 Handlingar rörande svenska academiens högtidsdag den XX december MDCCXCI. Stockholm, tryckte hos Johan A. Carlbohm, 1792 1792 Svenska
3 Handlingar rörande svenska academiens högtidsdag den XX december MDCCXCII. Stockholm, tryckte hos Johan A. Carlbohm, 1793 1793 Svenska
4 Dissertatio de variis in Suecia imperandi formæ commutationibus; cujus sectionem primam et secundam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Olavo Kolmodin ... p. p. Fred. Otto Silfwerstolpe, nobil. Ostrog. in audit. Gustav. die IV Decemb. MDCCCXIII. h. a. m. s Olof Kolmodin 1813 Latin
5 Tal, hållit då friherre wapnet sönderslogs efter framledne majoren vid högstsalig hennes kongl. maj:ts enkedrottningens lif-regemente ... Carl Björnberg; vid dess nedsättning uti sin fädernes-graf, på St. Claræ kyrkogård d. 10 nov. 1790 - Af ... Knut Lejonhufvud. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg, 1790 Knut Henric Leijonhufvud 1790 Svenska
6 Dictamen af herr Silverstolpe, Axel Gabriel, uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln den 1 junii 1812 och remitteradt till allmänna beswärs- och oeconomiæ-utskottet. =(Rubr.)= (Strengnäs, 1812, tryckt hos Carl Eric Ekmarck.) Axel Gabriel Silverstolpe 1812 Svenska
7 Dictamen uppläst itll högloflige constitutions-utskottets protocoll den 21 april 1815, af Axel Gabr. Silverstolpe, och på utskottets begäran till trycket befordradt. =(Rubr.)= (Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1815.) Axel Gabriel Silverstolpe 1815 Svenska
8 Friheten. Skalde-stycke, 1809. =Anon=. Stockholm, A.J. Nordström, 1809 Axel Gabriel Silverstolpe 1809 Svenska
9 Försök till en enkel, grundriktig, och derigenom oföränderlig bokstafverings-teori för svenska språket, af Axel Gabr. Silverstolpe. Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet 1811 Axel Gabriel Silverstolpe 1811 Svenska
10 Försök till en grundriktig och därigenom oföränderlig bokstafverings theori för svenska språket Axel Gabriel Silverstolpe 1811 Svenska
11 Försök till en ny uppfattning af hufvud-grunderna för allmänna språk-läran, af Axel Gabriel Silverstolpe. Stockholm, tryckt i Elméns och Granbergs tryckeri 1814 Axel Gabriel Silverstolpe 1814 Svenska
12-13 Försök till utveckling af grunderna för svenska regerings-sättet. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Olof Granh ! , 1812 (flera utgåvor) Axel Gabriel Silverstolpe 1812 Svenska
14 Granskning af skriften: Oväldiga tankar om Götha canal Axel Gabriel Silverstolpe 1818 Svenska
15 Granskning af skriften: Oväldiga tankar om Götha canal. =Anon.= Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1818 Axel Gabriel Silverstolpe 1818 Svenska
16-17 Hvad synes allmänna opinionen önska till en, nu möjlig, förbättring af svenska statsförfattningen? =Anon=. Stockholm, tryckta hos Carl Delén, 1809 (flera utgåvor) Axel Gabriel Silverstolpe 1809 Svenska
18 Inträdes-tal, hållit uti svenska academien den IV martii MDCCXCV. Af ... Axel Gabriel Silfverstolpe. Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1799 Axel Gabriel Silverstolpe 1799 Svenska
19 Minne af konungens högtbetrodde man, presidenten i bergs-collegio ... Jean Georg Lillienberg, upläst då dess grefveliga sköldemärke krossades, i Thoresunds kyrka i Södermanland, den julii 1798, och författadt af Axel Gabr. silverstolpe. Stockholm 1798. Joh. Sam. Ekmanson Axel Gabriel Silverstolpe 1798 Svenska
20 Minne af... presidenten i bergs-collegio... grefve Jean Georg Lillienberg, upläst då dess grefveliga sköldemärke krossades i Thoresunds kyrka i Södermanland den julii 1798 Axel Gabriel Silverstolpe 1798 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.