Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Axel Magnus Stiernsparre 2 träffar

Titel Författare År Språk
1 Grift-tal, öfver kongl. maj:ts af Sverige framledne tro-man, general-majoren, landshöfdingen, öfver-commendanten ... Lorents Christopher Stobée, då dess adeliga sköld bräcktes vid begrafningen i Rhåda kyrka, den 5 october, år 1756. Hållit af cammarherren Axel Magnus Stiernsparre. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1757. ( Ins.: Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1757.) Axel Magnus Stiernsparre 1757 Svenska
2 Grift-tal öfver ... Lorentz Christopher Stobée... i Rhåda kyrka, den 5 october, år 1756 - Jämte: Stam-tafla öfver slägten Stobaeus, och den adelige ätten Stobée. Upstäld... af Daniel Tilas Axel Magnus Stiernsparre 1757 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.