Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Axel Moberg 129 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Arabiska myter och sagor - med kulturhistorisk inledning (flera utgåvor) 1966 Svenska
3 Arabiska sagor 1978 Svenska
4 Buch der Strahlen - die grössere Grammatik des Barhebräus : Übersetzung nach einem kritisch berichtigen Texte mit textkritischen Apparat und einem Anhang: Zur Terminologie Bar Hebraeus 1907-1913 Tyska
5 Buch der Strahlen T. 1, Einleitung. Traktat I-III - die grössere Grammatik des Barhebräus Bar Hebraeus 1913 Tyska
6 Buch der Strahlen T. 2, Traktat IV. Anhang - die grössere Grammatik des Barhebräus Bar Hebraeus 1907 Tyska
7 Ur Abd Allah b. Abd eẓ-Ẓâhir's Biografi över sultanen el-Melik el-Aśraf Ḫalîl Muḥyī al-Dīn Ibn ʻAbd al-Ẓāhir 1902 Svenska
8 Gedichte von ʻObeidallāh b. Aḥmed al-Mīkālī - (Sammlung von ʻOmar b. ʻAlī al-Muṭṭawwiʻī) ʻUbayd Allāh ibn Aḥmad Mīkālī 1908 Arabiska
9 An-Nasi' (Koran 9,37) in der islamischen Tradition Axel Moberg 1931 Tyska
10 Babels torn - en översikt Axel Moberg 1918 Svenska
11 The Book of the Himyarites - fragments of a hitherto unknown Syriac work Axel Moberg 1924 Engelska
12 Esaias Tegnér, född den 13 januari 1843 Axel Moberg 1918 Svenska
13 Hebreiska glosor till Genesis kap. 1-9 Axel Moberg 1924 Svenska
14 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorerna i matematik Dr. phil. Marcel Riesz och fil. d:r Nils Olof Zeilon komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor Axel Moberg Axel Moberg 1926 Svenska
15 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i exegetisk teologi teol. d:r Erling Eidem och professorn i oftalmiatrik med. d:r Fritz Gustaf Ask komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor Axel Moberg Axel Moberg 1928 Svenska
16 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i exegetisk teologi teol. d:r Hugo Odeberg och professorn i allmän patologi, bakteriologi och allmän hälsovård med. d:r Arvid Vilhelm Lindau komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor Axel Moberg Axel Moberg 1934 Svenska
17 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i farmakologi med. d:r Johan Gunnar Ahlgren och professorn i zoologi fil. d:r Bertil Hanström komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor Axel Moberg Axel Moberg 1931 Svenska
18 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i kemi, Sven Wilhelm Bodforss, och professorn i konsthistoria med konstteori, Ragnar Josephson, komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitetsrektor Axel Moberg 1929 Svenska
19 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i limnologi fil. d:r Einar Christian Leonard Naumann, professorn i praktisk medicin med. d:r Sven Ingvar Ingvar, professorn i teoretisk filosofi fil. d:r Alf Tor Nyman, professorn i nordiska språk fil. d:r Gustav Fredrik Jöran Sahlgren komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor Axel Moberg Axel Moberg 1930 Svenska
20 Inbjudning till de högtidligheter varmed professorn i praktisk teologi med kyrkorätt teol. och fil. d:r Yngve Torgny Brilioth och professorn i astronomi fil. d:r Knut Emil Lundmark komma att i sina ämbeten installeras av Lunds universitets rektor Axel Moberg Axel Moberg 1929 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.