Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Balthasar Meisner 124 träffar

Titel Författare År Språk
1 Twenne lärachtighe och trösterijke Jwle predikningar. Om wårs herres och eenda frelsares Jesu Christi hugneligha födhelse. håldne jwledagh vthi Wittenbergh i Tydskland. Aff Balthasare Meisnero ... Förswenskade och aff trycket vthgångne, medh eghen bekostningh, aff Olao Jonæ Sudermanno Balthasar Meisner 1629 Svenska
2 Een lärachtigh och trösterijck Jwle predikningh. Om wårs herres och eende frelsares, Jesu Christi hughneliga födhelse. Hålden jwledagh vthi Wittenbergh i Tydsklandh, aff Balthasare Meisnero ... Förswenskadt och aff trycket vthgången, medh eghen bekostning, aff Olao Jonæ Sudermanno Balthasar Meisner 1629 Svenska
3 Balthazaris Meisneri ... Twenne Jwle predikningar Balthasar Meisner 1631 Svenska
4-5 Een christeligh predikningh om Mariæ reeningh - hållen i Tydskland om Kynnermässa dagh (flera utgåvor) Balthasar Meisner 1628 Svenska
6 xxx sacræ in qua status naturæ humanæ & eo spectantes articuli exponuntur decas prima -tertia Balthasar Meisner 1614-1619 Latin
7 Brevis consideratio nonnullarum quaestionum physicarum ad doctrinam de anima pertinentium Balthasar Meisner 1608 Latin
8 Collegii adiaphoristici Calvinianis oppositi disputatio prima -duodecima Balthasar Meisner 1620 Latin
9 Collegii de sacramentis disputationes 20 Balthasar Meisner 1625 Latin
10 Consultatio catholica de fide lutherana capessenda & romana-papistica deserenda Balthasar Meisner 1611 Latin
11 Dica pontificiis scripta, ob impietatis & falsi crimen, in SS Scripturam ab ipsis commissum Balthasar Meisner 1622 Latin
12 Disputatio theologica de attributis fidei communibus et propriis Balthasar Meisner 1624 Latin
13 Disputatio theologica de Calvinismo fugiendo, ob principium ejus incertum quod est rationis speculatio Balthasar Meisner 1614 Latin
14 Disputatio theologica de nobili qvæstione: an Luterani et Calviniani in fundamento fidei consentiant. ... Præside dn. Balthasare Meisnero ... publicè exposita a M. Andr. Groshenningio... Ad diem XIX. Decembris Anno Jobilæo Balthasar Meisner 1617 Latin
15 Disputatio theologica in Collegio adiaphoristico coronidis loco proposita de dissensu Lutheranorum et Calvinianorum in fundamento fidei Balthasar Meisner 1620 Latin
16 Disquisitio theologica de primario fine et effectu veræ fidei, qui est iustificatio Balthasar Meisner 1619 Latin
17 Dissertatio de legibus, in quatuor libellos distributa Balthasar Meisner 1632 Latin
18 Dissertatio theologica de iustificantis fidei forma et natura ... à Balthasare Meisnero... Respondente M. Hieronymo Weixelbergero ... habebitur ad diem XIX. Septemb. in Auditorio majori horis Balthasar Meisner 1617 Latin
19 Meditationes sacræ, oder geistliche Andachten uber die Evangelien der jährlichen Sonn-und Festtagen Balthasar Meisner 1659 Tyska
20 Muri Babylonis Romanæ, hoc est conficta religionis papisticæ fundamenta 12 a Jesuwita, quodam nuper explicata, sub titulo Muri civitatis sanctæ Balthasar Meisner 1615 Latin

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.