Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bengt Edgren 114 träffar

Titel Författare År Språk
1 An approach to driver stress evaluation Suzanne Ander-Peciva 1990 Engelska
2-6 Arbetsfrånvaro - projekt: Förklaringsmodeller : delrapport F I : sjukfrånvaro som coping-beteende och en empirisk prövning (flera utgåvor) Suzanne Ander 1980 Svenska
7 Arbetsfrånvaro Delrapport B 1, Frånvaro vid olika avdelningar inom företaget Suzanne Ander 1978 Svenska
8 Arbetsfrånvaro Delrapport B 2, Bilagor 1-9 Suzanne Ander 1978 Svenska
9 Arbetsfrånvaro Delrapport B 3, Samband mellan å ena sidan medicinska besvär, problem och arbetstillfredsställelse och å andra sidan sjukfrånvaro Suzanne Ander 1978 Svenska
10 Arbetsfrånvaro Delrapport OJ 2, Enkätundersökning avseende arbetssituation och hälsa hos kvinnliga och manliga traversförare Suzanne Ander 1978 Svenska
11 Arbetsfrånvaro Delrapport OJ 3, Sjukfrånvarons samband med förhållanden i och utanför arbetet, problem, arbetstillfredsställelse och hälsa för skiftgående kvinnliga traversförare Suzanne Ander 1978 Svenska
12 Arbetsfrånvaro Delrapport S 1, Sjukskrivning, hälsa och arbetssituation för kvinnliga anställda Suzanne Ander 1978 Svenska
13 Arbetsfrånvaro Delrapport S 2, Multivariata samband mellan å ena sidan sjukskrivning och å andra sidan hälsa och förhållanden i och utanför arbetet Suzanne Ander 1978 Svenska
14-16 Belastning, hälsa och sjukfrånvaro i en stor statlig organisation (flera utgåvor) Suzanne Ander 1989 Svenska
17 Belastning, hälsa och sjukfrånvaro i en stor statlig organisation Fas 1, Beskrivning av sjukfrånvarons struktur inom arbetsmarknadsverket (AMV) år 1985 Suzanne Ander 1988 Svenska
18 Belastning, hälsa och sjukfrånvaro i en stor statlig organisation Fas 2, Multivariata analyser av samband mellan personalstatistiska data och sjukfrånvaro Suzanne Ander 1988 Svenska
19-20 Coping-sjukfrånvaro vid hög- och lågkonjunktur inom en industri (flera utgåvor) Suzanne Ander 1989 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.