Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bengt Hansson, fil. dr 25 träffar

Titel Författare År Språk
1 Deontic logic: introductory and systematic readings 1971 Engelska
2 Deontische Logik und Semantik cop. 1977 Engelska
3-4 Vad är filosofi? (flera utgåvor) Tryggve Emond 2009 Svenska
5 Essays on mathematical and philosophical logic - proceedings of the fourth Scandinavian logic symposium and of the first Soviet-Finnish logic conference, Jyväskylä, Finland, June 29 - July 6, 1976 Scandinavian logic symposium Jyväskylä : 1976) cop. 1979 Engelska
6 Använd huvudet! Bengt Hansson, fil. dr 1996 Svenska
7 Använd huvudet rätt Bengt Hansson, fil. dr 1996 Svenska
8 The impact of risk studies Bengt Hansson, fil. dr 1982? Engelska
9 Mängd och tal - en introduktion till teorin för kardinal- och ordinaltal Bengt Hansson, fil. dr 1973 Svenska
10 Preference logic - philosophical foundations and applications in the philosophy of science Bengt Hansson, fil. dr 1970 Engelska
11 Risk på lång sikt och diskontering av risk Bengt Hansson, fil. dr 1983 Svenska
12 Skapa vetande - vetenskapsteori från grunden Bengt Hansson, fil. dr 2011 Svenska
13 Vetenskapsteori Bengt Hansson, fil. dr 1993 Svenska
14-15 Övningar i logik 2, Mängdlära, relationslogik, axiomatisering (flera utgåvor) Göran Hermerén 1969 Svenska
16 Huvudinnehåll - tolv filosofiska uppsatser 1993 Svenska
17 Logic, methodology and philosophy of science VI - proceedings of the sixth International congress of logic, methodology and philosophy of science, Hannover, 1979 Methodology and philosophy of science 1979) Hannover : International congress of logic 1982 Engelska
18-20 Metod eller anarki - moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder (flera utgåvor) 1992 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.