Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bengt von Hofsten 34 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ode in natalem augustissimi atque potentissimi regis Caroli XII:mi. Suecorum, gothorum wandalorumque regis &c. &c. &c. die XVII:ma junii anni 1715. Holmiæ celebratum./(B. Hofsten.) Holmiæ, litteris Wernerianis Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1715 Latin
2 Underdånig lyck-önskan til hennes kongl. höghet den durchleuchtigste, högborne princessa Ulrica Eleonora, wår allernådigsta arf-princessa, på nyårs-dagen MDCCXIV./(B. Hofsten.) Stockholm, tryckt af kongl. antiquit. archiv. boktryckaren - Jul. Georg. Matthiæ Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1714 Svenska
3 Underdånigste fägnad och lyckönskan på hennes kongl. majestets riks enckie-drottningens Hedewig Eleonoras wår allernådigsta drottningz högsthugnelige födelse- dag, som inföll och högtijdeligen fijrades i Stockholm then 23. octobr. åhr - 1714./(B. Hofsten.) Stockholm, tryckt hos kongl. antiq. archiv. boktryckaren Julius Georg Matthiae Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1714 Svenska
4 Underdånigste fägne-rijm på hennes kongl. majestets riks enkie-drottningens, wår allernådigsta drottnings Hedewig Eleonoras, Swerges, Göthes och Wendes drottnings, &c. &c. &c. högsthugneliga födelse-dag, som högtijdeligen begicks i Stockholm - den 23. octobris åhr 1715./(B. Hofsten.) Stockholm, tryckt hoos Julius Georg Matthiæ, kongl. antiqu. archiv. boktryckare Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1715 Svenska
5-6 Underdånigste rijm på hennes kongl. höghetz den durchleuchtigste högborne princessas Ulrica Eleonoras Swerges, Göthes och Wendes arf-princessas &c. högst hugnelige födelse-dagh, som högtideligen firades i Stockholm den 23 januarij 1714./(B - Hofsten.) =S. impr= (flera utgåvor) Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1714 Svenska
7 Vnderdånigste fägnad och trogen lyckönskan, på hennes kongl. maj:tz, riks enkie drottningens, wår allernådigsta drottnings, Hedewig Eleonoras högst hugnelige födelse-dag, som siutijonde ottonde gången inföll och högtideligen firades - i Stockhom ! den 23. octobr. åhr 1713./(Bened: Hofsten.) =S. impr.= Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1713 Svenska
8 Wid hans fürstel. durchleuchtighets, den durchleuchtigste, högborne fürstes och herres, herr Fredrichs, arf-printzens til Hessen-Cassel, fürstes til Rheinfels, &c. &c. &c. och hennes kongeliga höghets, den durchleuchtigsta, högborna - princessas Ulrica Eleonoras, Swerges, Göthes och Wendes arf-princessas &c. &c. &c. höga bijläger, som högtideligen begicks i Stockholm, den 24. martij, åhr 1715./(B. Hofsten.) Stockholm, tryckt hoos Julius Georg Matthiæ, kongl. antiq. : archiv boktryckare Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1715 Svenska
9 Wid hans kongl. maj:ts wår allernådigste konungs konung Carl den XIItes Swerges, Göthes och Wendes konungs, &c. högstefterlängtade lyckelige ankomst til sina länder, som skedde til staden Stralsund den 11 novemb: åhr 1714./(B. Hofsten.) - Stockholm, tryckt uti kongl. boktryckeriet Bengt von Hofsten, adl. 1726, förut Hofsten 1714 Svenska
10-11 Control of pesticide applications and residues in food - a guide and directory (flera utgåvor) 1986 Engelska
12 Biokemi Carl Erik Danielson 1969-1974 Svenska
13-14 Biokemi D. 1, Allmän del med laborationer (flera utgåvor) Carl Erik Danielson 1974 Svenska
15-16 Biokemi D. 2, Mikrobiologi och livsmedelsteknik (flera utgåvor) Carl Erik Danielson 1972 Svenska
17 Biokemi, Laborationer i mikrobiologi Carl Erik Danielson 1972 Svenska
18 Tillgängliga och tänkbara metoder för identifiering av bestrålade livsmedel - rapport från ett seminarium Georg Ekström 1986 Engelska
19-20 Från jord till bord - vegetabilier i den svenska maten (flera utgåvor) 1989 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.