Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bengt-Erik Bengtsson 68 träffar

Titel Författare År Språk
1 ABC i längdlöpning - träningsråd för ungdom och nybörjare 1977 Svenska
2-3 Accumulation of cadmium in some aquatic animals from the Baltic Sea (flera utgåvor) Bengt-Erik Bengtsson 1976? Engelska
4 Ackumulering av kadmium i blåmussla i bräckt och salt vatten - ett gemensamt projekt mellan NBL, Studsvik och Biotestgruppen vid Kristinebergs marinbiologiska station, Fiskebäckskil Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
5 Ackumulering av kadmium i skrubbskädda, Pleuronectes flesus, och löja, Alburnus alburnus Bengt-Erik Bengtsson 1976 Svenska
6-7 Ackumulering och effekt på tillväxt av Clophen A50 hos elritsa, Phoxinus phoxinus, vid tillförsel via födan (flera utgåvor) Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
8 Ackumulering och eliminering av PBC hos elritsa Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
9-10 ALGOL övningsuppgifter (flera utgåvor) Bengt-Erik Bengtsson 1969 Svenska
11 Biological variables for the monitoring of marine pollution, 1. skeletal deformities in fish Bengt-Erik Bengtsson 1978 Engelska
12 Deltagande i SETAC's 4th annual meeting (miljösymposium) 6-9 nov. 1983, Arlington, Virginia, samt besök vid Columbia National Fisheries Research Laboratory, 10-16 nov. 1983 Bengt-Erik Bengtsson 1983 Svenska
13 Effekten av DDT på reproduktion hos harpacticiden Nitrocra spinipes Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
14 Effekten av PBC och DDT på dygnsrytmiken hos flundra, Pleuronectes flesus Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
15 Effekten av p,p'-DDE metylsulfon på mortalitet och reproduktion hos harpacticiden Nitocra spinipes Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
16 Effekten av p,p'-DDE på mortalitet och reproduktion hos harpacticiden Nitocra spinipes Bengt-Erik Bengtsson 1977 Svenska
17 Effekter och bioackumulering av klorerade paraffiner på vattenlevande organismer Bengt-Erik Bengtsson 1981 Svenska
18 Effekter på rytmik hos skrubbskädda, Pleuronectes flesus, exponerad för kadmium Bengt-Erik Bengtsson 1976 Svenska
19 Erfarenheter av Harpacticiden nitocra spinipes Boeck som biotestorganism Bengt-Erik Bengtsson 1976 Svenska
20 High incidence of vertebral damage in four-horned sculpins (Myoxocephalus quadricornis) from polluted areas in the gulf of Bothnia Bengt-Erik Bengtsson 1982 Engelska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.