Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Benjamin Selander 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Berättelser och bilder ur historien - läro- och läseböcker för folkskolan Benjamin Selander 1920-1937 Svenska
2 Berättelser och bilder ur historien 1 A, Lärobok i svensk historia för folkskolans femte och eventuellt sjätte klass - läro- och läseböcker för folkskolan Benjamin Selander 1920 Svenska
3-5 Berättelser och bilder ur historien 1 A, Lärobok i svensk historia för folkskolans fjärde, femte och eventuellt sjätte klass - läro- och läseböcker för folkskolan (flera utgåvor) Benjamin Selander 1937 Svenska
6-9 Berättelser och bilder ur historien 1 B, Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolans sjätte och eventuellt sjunde klass - läro- och läseböcker för folkskolan (flera utgåvor) Benjamin Selander 1933 Svenska
10-11 Berättelser och bilder ur historien 1 B, Lärobok i svensk och allmän historia för folkskolans sjätte och sjunde klass (andra läsningen) - läro- och läseböcker för folkskolan (flera utgåvor) Benjamin Selander 1937 Svenska
12 Berättelser och bilder ur historien 2 A, Läsebok (till författarens lärobok) i svensk historia för folkskolans fjärde, femte och eventuellt sjätte klass - läro- och läseböcker för folkskolan Benjamin Selander 1922 Engelska
13-14 Bilder och berättelser ur historien 2 B, Läsebok i svensk och allmän historia för folkskolans sjätte och eventuellt sjunde klass - läro- och läseböcker för folkskolan (flera utgåvor) Benjamin Selander 1935 Svenska
15 Handbok för historieundervisningen i folkskolan 1, Stycken ur våra fornsagor : Sverges forntid i sagor och berättelser Benjamin Selander 1927 Svenska
16 Lärobok i svensk historia (med bilder ur allmänna historien) - särskild upplaga för folkskolor med kursväxling (B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, m. fl.) Benjamin Selander 1929 Svenska
17 Några ord om historieundervisningen i folkskolan - jämte meddelanden om B. Selanders läro- och läseböcker i historia Benjamin Selander 1926 Svenska
18 Lärobok i svenska historien för folkskolan och andra barndomsskolor - Senare delen. (från Karl XII:s död till våra dagar.) Cletus Benjamin Selander 1918 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.