Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bernhard Elis Malmström 77 träffar

Titel Författare År Språk
1 Grunddragen af Aristoteles' lära om poesien. Afhandling, hvilken ... af Bernhard Elis Malmström Philosophiæ Magister och Nils August Fröman af Vestmanlands och Dahla Nation Stjernecreutzisk Stipendiat på Gustavianska Lärosalen d. 12 April 1843. p. v. t. f. m., p. 1 Bernhard Elis Malmström 1843 Latin
2 Historiska karakterskildringar Ernst Moritz Arndt 1834 Svenska
3 Kateches för Skandinaviens krigare, uti hwilken läres, hurudan en christelig krigsman skall wara, och huru han skall gå med Gud i striden Ernst Moritz Arndt 1834 Svenska
4 Sweriges karakteristik Ernst Moritz Arndt 1834 Svenska
5 Om konstens väsende och betydelse. Afhandling, som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för filosofiska graden, författad och utgifven af af Bernhard Elis Malmström af Södemanlands och nerikes landskap. Stip. Jungblad., offentligen försvaras ... d. 3 junii 1842 Per Daniel Amadeus Atterbom 1842 Svenska
6-7 Fyra inträdes-föreläsningar af professorerna Per Hedenius, Bernhard Elis Malmström, Henrik Gustaf Hultman och Carl Säve - hållna i Upsala den 17, 18, 20 och 21 oktober 1859 (flera utgåvor) 1860 Svenska
8 Göteborgs högskolas årsskrift Bd 21 1915-1916 Franska
9 Julkalendern Angelika 1898 1898 Svenska
10 Marlowe's Faustus. Afhandling och öfversättning, som ... af Mag. Doc. Carl Julius Lenström och Bernhard Elis Malmström af Södermanlands och Nerikes nation, kommer att ventileras på Gustavianska Auditorium d. 26 Febr. 1840. p.v.t.e.m. 4 del Carl Julius Lénström 1840 Svenska
11 Levande svensk litteratur från äldsta tider till våra dagar Vol. 15 1937 Svenska
12-13 Linnea borealis 1841 - poetisk kalender (flera utgåvor) 1840 Svenska
14 Linnæa borealis 1841 - poetisk kalender 1840 Svenska
15 Linnæa borealis Sommarhäftet 1842 - poetisk kalender 1842 Svenska
16 Angélique Bernhard Elis Malmström 1858 Franska
17 Angelica - elegia Malmstroemii elegis latinis reficta Bernhard Elis Malmström 1896 Latin
18 Angelicam Bernhard Elis Malmström 1896 Latin
19 Ariadne - episkt försök i sex sånger Bernhard Elis Malmström 1838 Svenska
20 Bernhard Elis Malmströms Samlade skrifter Bernhard Elis Malmström 1866-1869 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.