Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bert Palmblad 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vad hände sen --? - om personalutveckling och organisationsförändring inom psykiatriblocket, Örebro läns landsting Annika Ackebo 1988 Svenska
2 Vårdideologi - en attitydundersökning i en personalgrupp inom den psykiatriska verksamheten, Örebro läns landsting Tommy Levé 1992 Svenska
3 Kognitiv och beteendeinriktad terapi vid komplicerad sorg - en litteraturstudie Bert Palmblad 2009 Svenska
4 Psykiatrisk omvårdnad mot bakgrund av interaktionistisk och existentiell teori - en litteratur- och fallstudie Bert Palmblad 1993 Svenska
5 Psykiatrisk omvårdnad. Tema 2 - Förändringsarbete och resursfördelning gällande gruppboende inom psykiatrisk omvårdnad Bert Palmblad 1990 Svenska
6-7 Psykiatrisk omvårdnad ur personal- och patientperspektiv - en jämförande studie (flera utgåvor) Bert Palmblad 1995 Svenska
8 Psykodynamisk teori eller symbolisk interaktionism? - att ge legitimitet till den psykiatriska omvårdnadens praktik Bert Palmblad 1997 Svenska
9 Sjuksköterska - självständig yrkesroll i psykiatrin - psykodynamisk teori eller symbolisk interaktionism? : att ge legitimitet till den psykiatriska omvårdnadens praktik Bert Palmblad 2000 Svenska
10 Psykiatrisk omvårdnad Tema 2, Förändringsarbete och resursfördelning gällande gruppboende inom psykiatrisk omvårdnad 1990 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.