Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bertil Andersson 120 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skattningar av förnafall i tallbestånd - pilotstudie av en metod = Estimates of litter fall in pine stands (Pinus silvestris L.) : a pilot survey of a method Arne Albrektson 1978 Svenska
2 Biomassa i en gammal barrblandskog i Dalarna - Biomass in an old mixed coniferous forest in Dalarna Arne Albrektsson 1978 Svenska
3 Allmänt trädgårdslexikon - under medverkan av de förnämsta fackmän inom trädgårdsskötseln och botaniken 1928-1929 Svenska
4 Adrenal hormone secretion and regulation of adrenocortical hypertrophy during pregnancy in the bank vole, Clethrionomys glareolus Bertil Andersson 1983 Engelska
5 Antik ekonomi - tematiska studier av den antika ekonomins karaktär och utvecklingsmöjligheter Bertil Andersson 1996 Svenska
6-7 Berättelsen om Morbror H (flera utgåvor) Bertil Andersson 2018 Svenska
8 Berättelser om Bålsta Bertil Andersson 1999 Svenska
9 Bilder från Löddeköpinge - en samling vykort och fotografier från Löddeköpinge Bertil Andersson 2002 Svenska
10 Båttyper och båtbyggare i Blekinge Bertil Andersson 2019 Svenska
11 Damping due to friction in the gear mesh of vibrating helical gears Bertil Andersson, tekn. dr 1982 Engelska
12 En dokumentation av bröderna Mårtenssons båtbyggeri på Ö Hästholmen Bertil Andersson 1986 Svenska
13 Ekonomisk-historiska teman till antikens ekonomi Bertil Andersson 1974 Svenska
14 Elektroniska navigationssystem - en översikt Bertil Andersson 1977 Svenska
15 Ett år på Båtbyggarlinjen vid Litorina folkhögskola i Karlskrona - höstterminen 2002-vårterminen 2003 Bertil Andersson 2003 Svenska
16 Felix Neubergh - Londonbankir och göteborgsk välgörare (1896-1995) Bertil Andersson 1998 Svenska
17 Förstudie om förutsättningar för övergång till miljöanpassade tryckmedier i hydraulsystem för turbinreglering och luckor i vattenkraftstationer Bertil Andersson 1998 Svenska
18 Göteborg - en internationell stad - tolv exempel från stadens ekonomiska historia Bertil Andersson 1991 Svenska
19 Göteborgs diskont 1802-1818 - kommentarer kring ett endast delvis bevarat källmaterial Bertil Andersson 1976 Svenska
20 Göteborgs handlande borgerskap - ekonomiska förhållanden för handlandegrupperna i Göteborg 1806-1825 Bertil Andersson 1977 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.